Satiksmes ministrija piešķīrusi līdzfinansējumu Tālavas ielas pārbūves 2. kārtai - Alūksnes novads

Satiksmes ministrija piešķīrusi līdzfinansējumu Tālavas ielas pārbūves 2. kārtai

Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts valsts budžeta finansējums Tālavas ielas pārbūves projekta 2. kārtai.

 

Pašvaldība aizvadītā gada jūlijā startēja Satiksmes ministrijas valsts autoceļu fonda programmā ar mērķi saņemt līdzfinansējumu projekta “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā – 2. kārta” īstenošanai, iekļaujot to valsts budžeta apakšprogrammā “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2023. gadā.

Ministrija ir izvērtējusi, ka pašvaldības iesniegtā informācija atbilst Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” noteiktajiem kritērijiem. Līdzfinansējums Tālavas ielas 2. kārtas pārbūvei ir ieplānots valsts budžeta apakšprogrammā “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2023. gadā 228 003 EUR apmērā.

Tālavas ielas pārbūves 2. kārtas projektā ielas posmā no Tālavas ielas 13B līdz pilsētas robežai paredzēta ielas seguma pārbūve, ūdens novades sistēmas sakārtošana, dzelzsbetona caurteku maiņa, auto stāvvietas iepretim maizes kombinātam pārbūve, gājēju ietves atjaunošana, soliņu ierīkošana, sabiedriskā transporta apgriešanās laukuma pārbūve, ar nojumi aprīkotas pieturvietas ierīkošana, gaismekļu maiņa uz energoefektīviem LED. Būtiska darbu daļa ir paveikta un šogad ielas posma pārbūve jāpabeidz.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content