DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI - Alūksnes novads

DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI

16. jūnijā 4.,10.,11.grupas bērni, Mazā Ekopadome, devās uz Alūksnes ezera krastu, uz vietu, ko pilsētā sauc “Pie Līkā bērza”, lai satiktos ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” mežsargu Āri KREICI.

Tikšanās laikā bērni ar mežsargu pārrunāja jēdzienu – vide, apkārtne, bioloģiskā daudzveidība nozīmi. Pēc mežsarga skaidrojumiem un bērnu atbildēm par jēdzieniem vide, apkārtne, varēja secināt, ka bērniem ir pietiekami laba izpratne par šiem jēdzieniem.

 Runājot par bioloģisko daudzveidību, bērniem bija nepieciešams skaidrojums par jēdzienu – biotops, jo jēdzienu bioloģiskā daudzveidība bērni saprot, ka bioloģiskā daudzveidība ir augu, dzīvnieku, kukaiņu un sēņu dažādība.

Ar attēlu palīdzību Ā.KREICIS pastāstīja, ka biotops ir, piemēram, pļava, mežs, purvs, kas piemērota kādu konkrētu augu, kukaiņu, dzīvnieku sugu pastāvēšanai. Pļavā, kur aug dažāda veida augi – ir plaša sugu daudzveidība, jo ieejot pļavā var redzēt dažāda veida ziedus un augus. Pļavā ir arī ekoloģiskā daudzveidība, tas nozīmē, ka uz augiem barojas dažādi kukaiņi, kurus savukārt apēd lielāki kukaiņi, šos kukaiņus apēd putni, kurus savukārt medī un apēd vēl lielāki putni. Mežs ir vieta, kur mājvietu rod tādi dzīvnieki kā alnis, lapsa, mežacūka, lācis un vilks. 

 Pēc teorētiskas daļas, bērnus mežsargs aicināja kļūt par dabas pētniekiem un izpētīt Latvijas mežos un pļavās biežāk sastopamos dzīvniekus un viņu pēdas. Praktiskā darbībā tika iepazītas: stirnu tēviņa, stirnu mātītes, stirnu mazuļa, vilka, suņa, meža cūkas un lāča pēdas. Pirmajā uzdevumā bērniem pēc pēdām bija jānosaka, kāda dzimuma stirnu mazulis ir gājis. Otrajā uzdevumā bērni ar kociņa palīdzību noteica, kuras ir vilka un suņa pēdas. Trešajā uzdevumā bērni uzzināja, kā var zināt, cik gadu ir alnim?  Šis uzdevums bērniem ļoti patika, jo bija jāatmin, cik bērnam ir gadu, ja gadu skaitu parāda ar ragu palīdzību. Tas ir, katrs rādīja ragus, paceļot sakrustotas rokas virs galvas un paceļot tik pirkstu, cik gadu. Izpildot ceturto uzdevumu: “Nosaki pēc pēdām, cik lāči ir gājuši!”, bērni un skolotājas pieļāva kļūdu, kuru mežsargs laboja ar skaidrojumu par to, ka lācim priekšējās pēdas ir mazākas kā aizmugurējās, tādēļ attēlā ir redzamas viena lāča pēdas.

 Kā papilduzdevumu bērni veica, turpat pie Līkā bērza augošā dižozola stumbra mērījumu, un netālu augošā aizsargājamā auga lakša atpazīšanu.

Atgriežoties no pastaigas, bērni kopā ar skolotāju pārrunāja, ko jaunu uzzināja, atzīmējot lietas, par kurām vēl ir jāiegūst informācija. Kā arī izstrādāja savus priekšlikumus apakštēmām, lai nākošā gada Ekoskolas tēmā “Mežs” atkal uzaicinātu uz sarunu mežsargu.

Bērni uz skolotājas saka paldies Ārim KREICIM par aktivitātēm dabā un izzinošo informāciju par bioloģisko daudzveidību.

DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI DABAS VĒRTĪBU PĒTNIEKI

Sagatavoja:  Ekopadome skolotāja L. PETROSJANA – GOLUBEVA

Skip to content