Finanšu komitejas 24.08.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 24.08.2023. sēdes darba kārtība

24.08.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa iela 3-35, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kārklu iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
4. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
5. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
6. Par Alūksnes Sporta centrā sniegto maksas pakalpojumu – telpu nomas cenrādi.
7. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
8. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.01.2023. lēmumā Nr.14 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā”.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai”.
11. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem būvprojekta izstrādei.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
12. [..].
13. [..].

Skip to content