Alūksnes slimnīcu apmeklē veselības ministrs Hosams Abu Meri - Alūksnes novads

Alūksnes slimnīcu apmeklē veselības ministrs Hosams Abu Meri

Šodien, 20. oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri un Veselības ministrijas pārstāvji darba vizītē apmeklēja Alūksnes slimnīcu, tikās ar slimnīcas un Alūksnes novada pašvaldības vadību – domes priekšsēdētāju Dzintars Adlers un priekšsēdētāja vietniekiem Druvi Tomsonu un Jānis Sadovņikovs.
 
SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa iepazīstināja ar slimnīcas infrastruktūru, pieejamo aprīkojumu pacientu izmeklēšanai un veselības aprūpei, pēdējā laikā īstenotajiem attīstības projektiem, piemēram, rehabilitācijas nodaļas izveidi un ginekoloģijas nodaļas pārcelšanu uz jaunām telpām.
 
Ministra mērķis ir klātienē iepazīties ar katras slimnīcas darbu un Alūksnes slimnīcas apmeklējums ir viena no vizītēm Latvijas ārstniecības iestādēs. Aplūkojot slimnīcas nodaļas un stacionāru, tiekoties ar mediķiem, novērtēja Alūksnes slimnīcā pieejamo medicīnas aprīkojumu dažādu izmeklējumu veikšanai. Viņš uzsvēra, ka viens no galvenajiem ministra mērķiem būs sasniegt augstāku veselības aprūpes nozares digitalizāciju. M. Kauliņa informēja par medicīnas darbinieku, ārstu pieejamību, sadarbību ar pašvaldību jauno mediķu piesaistē, piešķirot stipendijas rezidentiem. Dz. Adlers uzsvēra, ka šobrīd Alūksnes slimnīca ir nostabilizējusies tādā apjomā, kurā tā var un kurā iedzīvotājiem ir nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi.
 
Vēlāk veselības ministrs tikās sarunā ar Alūksnes invalīdu biedrības, Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs”, Alūksnes novada pensionāru apvienības, Multiplās sklerozes biedrības pārstāvjiem un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Ministrs uzsvēra, ka līdztekus medicīnas nozares digitalizācijai viņa prioritāte ir arī medikamentu cenu samazināšana Latvijā, ģimenes ārstu kā primārās veselības aprūpes institūcijas pieejamības uzlabošana un to kapacitātes stiprināšana. Attiecībā uz slimnīcām aktuāls ir pakalpojumu pieejamības un kvalitātes jautājums, katrā slimnīcā attīstot spēcīgākos, kvalitatīvākos pakalpojumus, kā arī finanšu līdzekļu efektīva izlietošana.
 
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: Sanita Spudiņa, Evita Aploka
Skip to content