11. GRUPAS AKTĪVAIS RUDENS CĒLIENS - Alūksnes novads

11. GRUPAS AKTĪVAIS RUDENS CĒLIENS

Mācību gada sākumā Mazā Ekopadome uzņēmās atbildību par jaunā vides kodeksa izveidi. Kopā ar EKO Lapsu noformēja vides kodeksa plakātu, kas izvietots iestādes garajā gaitenī, lai visiem mums atgādinātu par šogad veicamajiem darbiem Ekoskolu programmā un gada tēmā Mežs.

No 16. līdz 20. oktobrim iesaistījāmies LIFE projekta “Atkritumi kā resursi” praktiskajā atkritumu svēršanas nedēļā. Bērni mācījās šķirot un svērt ikdienā “saražotos” atkritumus, kā arī kopā ar Ekopadomes skolotājām svēra un piefiksēja kopējos katras dienas atkritumus pa šķirošanas veidiem. Projekta noslēgumā veica secinājumus par saražoto atkritumu daudzumu.

29.septembrī iestādes teritorijas pagalmā 9., 10. un 11.grupa kopīgi plānoja un svinēja Miķeļdienu. Cepām kartupeļu pankūkas, dzērām pašu spiestas augļu un dārzeņu sulas un gājām rotaļās.

3. oktobrī apmeklējām VUGD atvērto durvju dienas. Gatavojoties atvērto durvju dienai bērni zīmēja radošo darbu “Ugunsdzēsēja ikdiena”. Darbi tika iesieti grāmatiņā un uzdāvināti ugunsdzēsējiem. VUGD darbinieki sniedza paraugdemonstrējumus un ļāva bērniem iejusties ugunsdzēsēju lomā, un dāvanā saņēma krāsojamo grāmatiņu par ugunsdrošību.

Šajā mācību gadā cieši sadarbojamies ar Alūksnes novada bibliotēku. Apmeklējām pasākumu “Lāči tiekas bibliotēkā”. Piedalījāmies “Bērnu žūrijā”. Regulāri dodamies pēc grāmatām, kuras ir atbilstošas bērnu interesēm un mēneša tēmai.

Turpinām sadarboties ar Alūksnes muzeju.  Iesaistījāmies pasākumā “Pils spēles”, mācījāmies izgatavot dūceni. Decembra nogalē plānojam iesaistīties “Ziemassvētku programmā”.

7. novembrī piedalījāmies Ekoskolu Rīcības dienās, apmeklējām NBS Kājnieku skolu. Iepazinām karavīru ikdienu, ekipējumu, transportlīdzekļus. Rīcības dienu ietvaros karavīriem uzdāvinājām bērnu veidotu “Labas uzvedības ābeci mežā” – “Ko atnesi, to aiznes”, “Esi dabas draugs”, “Saudzē dabu”. Prieks, ka arī citos gados mūsu iestādes bērnu gatavotie Rīcības dienu plakāti joprojām saglabāti un izvietoti karavīru atpūtas telpā.

Kopā ar vecākiem apmeklējām Viktora Ķirpa Ates muzeja piedāvāto programmu “Neba maize pate nāca”. Bērni kopā ar vecākiem piedalījās nodarbībā par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim. Nodarbībās beigās nobaudīja svaigi ceptu maizi ar medu un siltu tēju.

8. novembrī bērni kopā ar vecākiem svinēja “Sprīdīša” 37. dzimšanas dienu, vēroja un iesaistījās izrādē “Ezītis Pukšķītis”. Pēc izrādes kopā ar vecākiem baudījām svētku kliņģeri.

Piedalījāmies žurnāla “Pūcīte” konkursā, kur bērni no pašu lasītiem dabas materiāliem veidoja mandalu iestādes laukumā. Par godu Latvijas dzimšanas dienai piedalījāmies “Imanta Ziedoņa muzeja” veidotajā konkursā. Bērni kopā ar vecākiem izdomāja un uzzīmēja “Suņa Fuņa nākamos piedzīvojumus”.

Patreiz gatavojamies Ziemassvētku pasākumam “Ziemassvētku eglīte”. Mācamies iejusties aktieru lomā, dziedāt dziesmas un dejot, sagaidīt Ziemassvētku vecīti un iepriecināt ar dzejoli vai dziesmiņu.

Sagatavoja: 11.grupas skolotājas Inese RATSEPA, Signe VĪKSNA
06.12.2023.

Skip to content