Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.01.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.01.2024. sēdes darba kārtība

11.01.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
4. Informācija par projektu “Proti un dari”.

Skip to content