METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ! - Alūksnes novads

METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA “SPRĪDĪŠA” SĒTIŅĀ!

Meteņi ir tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. Kaut arī ziema vēl neatkāpās un  iestādes teritoriju klāja spīdīgs ledus, tomēr gaisā jaušams pavasaris un dienas paliek arvien garāka un putnu balsis skan arvien skaļāk un drošāk.

Kā jau katru gadu, iestādes bērniem bija iespēja piedalīties muzikālajās āra aktivitātēs, kuras vadīja mūzikas skolotāja Lindas BERKULE un sportiskajās Meteņdienas aktivitātēs iestādes sporta zālē, kuras vadīja sporta skolotājas Ditas HOLLA.

Sportiskajos Meteņos bērni iepazina un piedalījās šādās aktivitātēs:

“Kurmju dzīšana” – Meteņos kurmji jādzen projām uz mežu. Lai to varētu izdarīt, ir skaļi jo skaļi jātrokšņo. Katrs bērns pēc izvēles paņēma divus kociņus, grabulīšus vai klucīšus, izveidoja apli un skanot mūzikai soļojot skandēja – kurmi, kurmi projām ej!

“Sagādāsim malku!” – Meteņos izbeidzas ziema, un nākamajā dienā pēc Meteņiem ir Pelnu diena, kad sākas pavasaris. Bērni, sadalījušies pa pāriem, nesa malkas pagales no vienas sporta zāles pusi uz otru un šķiroja pa krāsām, rūpīgi saliekot pagales vienu pie otras. Pēc paveiktā darba bērniem bija iespēja minēt mīklas un izpētīt dažādu koku malkas pagales (bērza, ozola, apses, oša) un kā arī iepazīt, kas vēl var būt par kurināmo materiālu (skaidas, granulas, skali). Bērni ar lielu interesi pētīja pelnus, kā arī paši stāstīja, kur vēl var saimniecībā noderēt pelni.

Šī aktivitāte bija jo īpaši svarīga, jo Ekoskolas gada tēma ir Mežs un te mācījāmies par meža izmantošanu saimniekošanā.

“Zelta pogas” – Tas, kurš Meteņos pieskaroties zelta pogām visu gadu esot veiksmīgs un laimīgs! Bērniem bija iespēja sadarboties trīs komandās, kuras padeva katrai komandai īpašas “zelta” pogas līdz katras komandas pirmajam bērnam, kurš mēģināja mest pogu pāri sētai un trāpīt savas komandas kastē. Pēc tam, katra komanda skaitīja cik tad daudz pogu ir iemestas kastē un salīdzināja pogu skaitu.

“Vizināšanās no kalna” vai slidkalniņa – galvenais Meteņos, braucot no kalna ir skaļi jālielās: “Manam tēvam gari lini! Manam tēvam vēl garāki!” Bērni mēģināja lielīties un izdomāt ar ko un par ko tad var lielīties!

Mūzikā bērni iepazina Meteņdienas tradīcijas, piedaloties tematiskās rotaļās, tā pavadot ziemu un atverot vārtus saulei un pavasarim. Tā kā viena no galvenajām tradīcijām, kas Meteņus atšķir no citiem svētkiem, ir lielīšanās – bērni sacentās, kuram skanīgāka balss, kurš vislabāk atceras vārdus tautasdziesmām. Sīvākie pretinieki izrādījās tuvējā krūmā dzīvojošie zvirbuļi, kuri skaļi čivinādami, mēģināja pārspēt bērnu dziedājumu, kas dalībniekos izraisīja lielu prieku.

Kad padejots ar saimnieci un izceptas pankūkas, visi dodas ap dārziņu “Kurmjus dzīt”. Iznāca viena varena skandināšana! Ceram, ka kurmji vēl ilgi turēsies pa gabalu no grupu dobēm. Visas darbības veicām ar svarīgu nozīmi – lai dārzā viss labi aug, lai visiem laba veselība un galvenais – lai katru no mums apciemo laime.

Novelkam maskas un gaidām Lieldienas!

METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ!METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ! METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ! METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ! METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ! METENĪTIS RĪBINĀJA UN SKANDINĀJA "SPRĪDĪŠA" SĒTIŅĀ!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Dita HOLLA, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Linda BERKULE

Skip to content