Pašvaldība aicina atsaukties potenciālus zemu izmaksu īres namu būvniekus - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina atsaukties potenciālus zemu izmaksu īres namu būvniekus

māja

Alūksnes novada pašvaldība aicina nekustamo īpašumu attīstītājus, kas būtu ieinteresēti novada teritorijā būvēt zemu izmaksu īres namus!

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi valsts atbalsta programmu zemu izmaksu īres namu būvniecībai reģionos. Ar šīs programmas atbalstu līdz 2026. gadam plānots sekmēt aptuveni 700 jaunu dzīvokļu  būvniecību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un iedzīvotājiem tik nepieciešamo zemu īres izmaksu mājokļu pieejamību reģionos.

Cenas ziņā pieejami mūsdienīgi mājokļi tiks izīrēti mājsaimniecībām, kas nespēj iegādāties dzīvokļus uz tirgus nosacījumiem, vienlaikus tiks veicināta darbaspēka pieejamība un ekonomiskā aktivitāte reģionos.

Minēto programmu īstenos Attīstības finanšu institūcija ALTUM, kas arī konsultē potenciālos pretendentus par iesniegumu sagatavošanu. Detalizēta informācija par programmu pieejama Ekonomikas ministrijas un ALTUM mājas lapās:  https://www.em.gov.lv/lv/finansesanas-fonda-izveide-zemas-ires-majoklu-buvniecibai un https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/zemas-ires-majoklu-buvniecibas-aizdevums/.

Programma tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzekļiem. Finansējuma kopējais apjoms ir 42,9 miljoni eiro. Būtisks priekšnosacījums aizdevuma un kapitāla atlaides saņemšanai nekustamā īpašuma attīstītājam ir Pilnvarojuma līguma par īres māju būvniecību un izīrēšanu noslēgšana ar pašvaldību.

Aicinām komersantus izmantot programmu un īstenot to arī Alūksnes novadā!

Saziņai Alūksnes novada pašvaldībā:

Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, e-pasts inese.zimele@aluksne.lv; tālrunis 26463917

Skip to content