MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU - Alūksnes novads

MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU

Ekoskolas gada tēma “Mežs”, 2023./2024. mācību gada  otrais pusgads.

Atskatoties uz notikušajām aktivitātēm šajā mācību gadā, secinājām, ka paveikts ir daudz un katrs darbs nes sev līdzi gandarījuma sajūtu un prieku par izdarīto.

Lai veicinātu paradumu maiņu ilgtspējīgai nākotnei un  taupītu dabas resursus Mazā Ekopadome “Zaļie Asniņi” 2.pusgadā turpināja apsekot “Auduma dvielīšu atdzimšanas “ akciju.  Rezultāti priecē, individuālos marķētos auduma dvielīšus lieto visi 56 iestādes darbinieki. Koplietošanas telpās salīdzinot ar 1.pusgadu papīra dvielīšu skaits samazinājies, par 1papīra rulli mēnesī izmantojam mazāk, iepriekš lietojām 2 papīra ruļļus roku slaucīšanai uz vienu koplietošanas telpu.  

Nodarbību “Apciemo koku” organizēšanā mācību gada laikā aktīvi piedalījās visas grupas. Kopumā tika veikti tuvāki un tālāki izpētes pārgājieni uz mežu: Tālavas ielā, pie “SIA 4plus” Merķeļa ielā. Ļoti iecienīta izpētes vieta bija Jāņkalniņš, Alūksnes parks, Tempļa kalns, Dores kalns. Aktīvs mācību darbs tika organizēta āra nodarbībās, kopumā no janvāra līdz aprīlim tika realizētas vairāk kā 470 āra nodarbības.  

Katra grupa organizēja pārgājienus un pētīja vienu izvēlētu dabas objektu. Tādejādi bērni pamazām iepazina mežā mītošo augu un dzīvo būtņu sugas. Guva priekšstatu par meža resursiem, iespējām taupīt un saudzēt to. Papildināja materiālo bāzi ar dažādiem dabas materiāliem, kurus ikdienā izmanto mācību nodarbībās ārā un telpās kā arī izmanto telpu rotājumu izgatavošanā.

Izvērtējot rezultātus par foto akciju ”Mežs bērna acīm”  Padlet sienā, secinājām, ka 13 ģimenes ar 18 bērniem iesūtīja foto par pastaigās gūtajām emocijām, zināšanām un labo rīcību. Šīm ģimenēm pateicām paldies Ģimeņu sporta dienā 24.maijā un katra ģimene saņēma diplomu, Glika dienasgrāmatu un Ekolapsas pildspalvu.

Marta mēnesī bērni iesaistījās Meža dienas praktiskās, izzinošas nodarbībās grupu skolotāju vadībā. Tika organizētas  mērķpastaigas uz mežu ar uzdevumiem, tikšanās ar Alūksnes pašvaldības SIA “Spodra” mežzini Ā. Kreici un viņa palīgu J. Zaķi.

13.aprīlī iestādes darbinieki devās pastaigā dabā Annas pagastā, Papardes mežos, kur zemnieka J. Strakšas vadībā iepazina dabai draudzīgu meža apsaimniekošanu un brīnišķīgi pavadīja laiku kopā, vienotā komandā.

Ar mērķi radīt priekšstatu par mežu kā aizraujošu vidi atpūtai, mācībām dabā 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11. grupas bērni devās pavasara pārgājienā uz Alūksnes pils parku, kurā veica „Meža olimpiādes” uzdevumus. Pēc Pils parka kartes meklēja atzīmētos kokus, pētīja, guva informāciju par tiem, izmantojot QR kodus minēja mīklas, atklāja dabas daudzveidību, tās nozīmi cilvēku un dzīvās radības dzīvē. Ļoti noderēja iestādes Dabas Pētnieku somas ar binokļiem, lupām.

Laukumu labiekārtošanā iesaistījās gan bērni, gan darbinieki, gan vecāki. Bērni mācījās no klūgām vīt sētu ap jauno ābelīti. Paši ierosināja un gatavoja dabai draudzīgos uzrakstus uz koka dēlīšiem.

Visas grupas iesaistījās iestādes Dabas takas centru objektu atjaunošanā, papildināja ar āra spēlēm, materiāliem bērnu pašvadītai darbībai.

 Uz aktīvu darbošanos bērnus rosina dažādās, skolotāju gatavotās āra spēles iestādes laukumā, kuras gatavoja katra grupa: „Zaķu boulings”, „Lāča svari”,” Lapsas plogings”, „Pūces putnu draugu atpazīšana”, „Atraktīvā pīlādžogu skaitīšana”, “Uzdevumi pie egles ar čiekuriem”, „Meža zvēru pēdu atpazīšana”, „Koku lapu domino”, „Atmiņas spēle”, “Kastaņa dzīves cikls “ u.c.

Paldies 3.,4.,5. grupu vecākiem, kas grupu talkās vai individuāli izgatavoja darbarīku novietni, lidmašīnu, noformēja laukuma sētu.

Eko skolas gada tēmas noslēguma ”MEŽS” ietvaros, 2024.gada 24.maijā, iestādes laukumā, tika organizēta iestādes ģimeņu aktīvās atpūtas diena “Liels vai mazs – mežam draugs”. Sešos aktivitāšu centros ģimenes atraktīvā veidā atkārtoja un mācījās par uzvedību un atpūtu mežā, pavadīja laiku kopā.

29.maijā Meža iemītnieki Lapsa (skolotāja J.Apsīte) un Mežacūka (skolotāja L.Tomiņa) apmeklēja katru grupiņu, lai noslēgtu Meža tēmu, īsi atkārtotu apgūto un pateiktos katram bērnam un skolotājai par aktivitāti, darbojoties Meža tēmas uzdevumos ar saldu našķi.

Zaļais Karogs nodots nākamajai Mazās Ekopadomes, Zaļo Asniņu grupai, dabai draudzīga atpūta vasarā un rudenī atkal sarosamaies Ekodarbiem!

MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENUMĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU

 

Sagatavoja: Ekopadomes skolotājas L. PETROSJANA-GOLUBEVA, J. APSĪTE,

L. TOMIŅA

FOTO no grupu skolotāju arhīviem

Skip to content