PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS - Alūksnes novads

PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS

Paldies mēs sakām par dienām tām, 
Kad kopā ar taureņiem skrējām. 
Par jaukajām bērnības atmiņām, 
Kurās rotaļājāmies un skaļi smējām. 

 

Kad pieneņu saulītes rotājas pagalmos un ceriņu krāsas priecē dārzos, mēs zinām, ka ir atnācis maija mēnesis –  izlaidumu laiks. Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš tālāk ved uz skolu. 

Šogad uz skolu dodas deviņpadsmit  6. grupas “Gudrības mātes grupas ” bērni.

 Pāršķirot bērnības zemes atmiņu albūma lapas, bērni, kopā ar draugiem no 11., un 4.grupas un vecākiem, 21. maijā Pateicības koncertā  lielu “paldies!” teica visiem iestādes darbiniekiem. Ar sirsnīgiem dzejoļiem, skanīgām dziesmām un bērnu atmiņu stāstiem, katram darbiniekam tika teikts paldies, dāvinot pašu audzētu ziedu ar pašgatavotu taurenīti.

 Bērni kopā ar vecākiem bija sarūpējuši cienastu un darbinieki pie kafijas krūzes turpināja šķetināt atmiņu kamoliņu par interesantiem notikumiem. Īpaši labi visiem garšoja bērnu pašu gatavotie kēksiņi.

Par svētku tālāko noskaņu rūpējās skolotājas Santa LAZDIŅA un Signe BLUĶE, aicinot izlaidumu grupu bērnus uz atraktīvu disenīti. Pēc enerģiskas dejošanas, bērnus grupas telpā gaidīja garšīgs svētku kliņģeris.

Izlaidums ir lieli svētki gan bērniem, gan viņu ģimenēm un visi aktīvi gatavojas šai dienai.

  1. maijā vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas pulcējās pirmsskolas izglītības iestādes zālē, kur noklausījušies vadītājas Modrītes VOSKAS uzrunu, ar skaļiem applausiem sagaidīja mazos absolventus.

Par koncertā iekļautajām skaistajām dziesmām un dejām rūpējās mūzikas skolotāja Linda BERKULE.

Koncerta laikā izskanēja L. Saulietes dziesmas “Paņem dziesmiņu pie rokas” pirmatskaņojums un  bērnu balsīm savijoties ar skolotāju balsīm, radīja neatkārtojamu vienotības sajūtu.

Bērni koncerta laikā atcerējās, ka katra diena, kuru pavada bērnudārzā ir interesanta, draudzīga, atraktīva un darbīga. Izskanēja mīļi pateicības vārdi vecākiem par rūpēm, atbalstu un mīlestību. Katra ģimene tika godināta, izsaucot priekšā un kopā ar mazo absolventu  saņemot diplomu par sadarbību.

Nākamajā dienā  svinējām dārza svētkus, kuros ciemojās bērnu pirmās skolotājas Sanita STRAKŠA, Ieva OZOLIŅA un skolotāju palīgi Lilita BERKULE, Dzintra ŽĪGURE, kuras bija sagādājušas saldu apsveikumu un kavējās atmiņās par kopā pavadīto laiku. Bērni katrai skolotājai dāvināja pašu uzzīmētu portretu ar pateicības vārdiem un vecāku sagādātos ziedus.

 Svētku laikā tika apsveikti vasaras jubilāri, notika cienāšanās, kopīgas dziesmas un rotaļas. Pusdienlaikā vecāki bija sarūpējuši bērniem pārsteigumu – braucienu ar vilcieniņu “Severīns”.

Novēlam, lai katram bērnam pirmsskolas izglītības iestādē pavadītais laiks atmiņās paliek kā neatkārtojams bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlam izturību, pacietību un mīlestību.

PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS PAŅEM DZIESMIŅU PIE ROKAS

Sagatavoja: 6. grupas  skolotājas Marīte REZGORIŅA, Sanita APŠUSALA

Skip to content