PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” - Alūksnes novads

PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS”

2022. gada rudenī izglītības iestāde uzsāka darbību programmā “ Līderis manī ”, uzsāka integrēt 7 efektivitātes paradumus un citus līderības instrumentus iestādes kultūrā, mācību saturā, pilnveidojot bērna personības raksturu un spēju atraisīt talantu katrā no viņiem.

 “Līderis manī” darbības mērķis – izglītības iestādē īstenot pakāpenisku 3-6 gadu pāreju uz “mācīšanās organizāciju”, īstenojot personalizācijas pieeju mācību un audzināšanas procesā un ieviešot šādas pārmaiņas:

  • sociāli emocionālo mācīšanos;
  • audzināšanu kā izglītības procesa integrētu daļu;
  • kompetenču pieeju;
  • pāreju uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiem;
  • iekļaujošu izglītību un individualizēta atbalsta sniegšanu izglītojamiem.

Šajā mācību gadā iestādes labā prakse ir īstenot kompetenču pieeju un pakāpeniski integrējot pirmsskolas programmā papildus saturu, ieviest bērnu un darbinieku ikdienā “Līderis manī” paradumus.

Darbinieki ir mācījušies mazajās grupās ieviešanas komandas skolotāju vadībā, apmeklējuši programmas “Līderis manī” Bākas skolu – Drabešu Jauno pamatskolu, lai veiksmīgi varētu uzsākt darbu ar bērniem un arī īstenot paradumus savā ikdienā.

3., 4., 9. grupas bērni un iestādes darbinieki kopā ar bērniem ikdienā apgūst un nostiprina “Līderis manī” paradumus.

Programmas ieviešanas komanda (skolotājas S.PUŠPURE, L.MIHAILOVA, I.HOLLA, I.VĪTOLA, A.ŠNEIDERE) ir izplānojusi tematus nākamajam mācību gadam, lai programmu varētu apgūt visās vecuma grupās. Plānots, ka   ik nedēļu katra grupa veltīs vienu nodarbību, lai aktualizētu kādu no programmas “Līderis manī” idejām vai paradumiem, un pēc tam to iedzīvinātu grupas un iestādes dzīvē.

Programmas “Līderis manī” mērķis nav dot katram darbiniekam un bērnam visas pareizās atbildes, kā rīkoties dažādās situācijās, bet sniegt  rīkus, kā pašiem nonākt pie vēlamās rīcības.

Svarīgi ir izveidot savu emocionālo krājkasīti un domāt par rīcībām, kas otra krājkasītes piepilda un kas tās iztukšo.

Programmas ietvaros bērni  un pieaugušie mācās rīkus un stratēģijas veiksmīgai līdzās pastāvēšanai un sadarbībai.

Programmas “Līderis manī” pamatā ir personiskās līderības koncepts un pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz pirmsskolas darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS” PROGRAMMA “LĪDERIS MANĪ” ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS”

 

Sagatavoja: Programmas “Līderis manī ” mentors Sintija PUŠPURE

Skip to content