Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu - Alūksnes novads

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Alūksnes novada dome 2024.gada 23.maijā (Domes sēdes protokols Nr.6, 1. p.) ir pieņēmusi lēmumu akceptēt SIA „Alūksnes putnu ferma” (Reģ.Nr. 43203003333) paredzēto darbību – vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Alūksnes novadā, Ziemera pagastā, “Putni”.

Ar lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē (ŠEIT) kā arī kā arī Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza ielā 11 (204. kabinetā), Alūksnē, Alūksnes novadā, tās darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē šeit. Pieņemot lēmumu, tika ņemts vērā Ietekmes uz vidi novērtējums un Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais atzinums, sabiedrisko apspriešanu rezultāti, kā arī plānotās darbības atbilstība Alūksnes novada teritorijas plānojumam.

Lēmums

Skip to content