Rīkos metu konkursu par Alūksnes ezera piekrastes attīstību - Alūksnes novads

Rīkos metu konkursu par Alūksnes ezera piekrastes attīstību

Rīkos metu konkursu par Alūksnes ezera piekrastes attīstību

23. maijā Alūksnes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu izsludināt metu konkursu “Ezera piekrastes attīstība”.

 Metu konkurss būs saistīts ar bijušās VEF ražotnes teritoriju un tai pieguļošo apkārtni, ietverot ezera piekrasti no vecā tilta uz Pilssalu līdz esošajai ezera piekrastes takai virzienā uz Tempļakalnu.

 Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski un ainaviski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu teritorijas attīstības metu, kas būtu balstīts vēsturiskajā un ainavas vidē, atbilstošs nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām un ekonomiski pamatots, lai tā risinājumi veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un vietējo uzņēmējdarbību, kā arī rast sadarbības partneri būvprojektu izstrādei – konkursa uzvarētāju.

 Pēc domes lēmuma pieņemšanas pašvaldības speciālisti turpina metu konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrādi. Par metu konkursa izsludināšanu pašvaldība informēs.

 Domes sēdē apstiprināts arī metu konkursa žūrijas komisijas sastāvs: Ingus Berkulis – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors, žūrijas komisijas priekšsēdētājs; Anda Lejasblusa – arhitekte, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu koordinatore; Sandra Smildziņa – arhitekte, Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja; Inese Zīmele-Jauniņa, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja; Violeta Kļaviņa – Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja.

 Maijā pašvaldība bija aicinājusi uz sarunām par šīs teritorijas attīstības perspektīvām vairāku mērķgrupu pārstāvjus – jauniešus, seniorus, invalīdu biedrības biedrus, kā arī jebkuru interesentu, aicinot izteikt priekšlikumus. Paldies ikvienam par atsaucību un iesaisti!

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content