3. un 5. jūlijā spēkā stājušies saistošie noteikumi - Alūksnes novads

3. un 5. jūlijā spēkā stājušies saistošie noteikumi

Šonedēļ spēkā stājušies vairāki Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi.

  •  SPĒKĀ NO 03.07.2024.

 Saistošie noteikumi Nr. 24/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā””. Oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 02.07.2024. laidienā Nr. 126, oficiālās publikācijas Nr.: 2024/126.10. 

 Noteikumu mērķis ir aktualizēt de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas 2023/2831 “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam” grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2024. Tāpat veikts grozījums, ka lēmumu par finansējuma piešķiršanu pēc Kultūras pieminekļu fasāžu atjaunošanas izvērtēšanas komisijas izvērtējuma pieņem vai atsaka izpilddirektors.

 Saistošie noteikumi Nr. 27/2024 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam””. Oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 02.07.2024. laidienā Nr. 126, oficiālās publikācijas Nr.: 2024/126.13.

 

  • SPĒKĀ NO 05.07.2024.

 Saistošie noteikumi Nr. 21/2024 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā”. Oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 04.07.2024. laidienā Nr. 128, oficiālās publikācijas Nr. 2024/128.34.

 Tie nosaka valsts nodevu atvieglojumus par bāriņtiesas pakalpojumiem un personu kategorijas, kurām atvieglojumi tiek piemēroti. Valsts nodevas atvieglojumu par mantojuma saraksta sastādīšanu 100% apmērā piemēro nepilngadīgajiem (ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā), personām ar trūcīgas mājsaimniecības statusu, personām ar maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, personām ar invaliditāti (neatkarīgi no invaliditātes grupas).

 Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi

Skip to content