Plāno grupu dzīvokļu izveidi sociālo pakalpojumu pieejamības paplašināšanai - Alūksnes novads

Plāno grupu dzīvokļu izveidi sociālo pakalpojumu pieejamības paplašināšanai

 Alūksnes novada pašvaldības domes 27. jūnija sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Alūksnes novadā” pieteikuma iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, lai pretendētu uz Eiropas Sociālā fonda Plus finansējumu.

 Projekta kopējās indikatīvās izmaksas sēdē apstiprinātas  1 715 872 EUR apmērā, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 159 177,60 EUR, kas, projekta atbalsta gadījumā, tiks paredzēts no pašvaldības 2025., 2026., 2027. gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem.

 Kā zināms, iepriekš ar ES struktūrfondu finansējumu pašvaldība, veicinot deinstitucionalizācijas procesu, izveidoja dienas aprūpes centrus un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, taču netika izveidoti grupu dzīvokļi. Tomēr grupu dzīvokļi ir viens no pašvaldības obligāti nodrošināmajiem sociālajiem pakalpojumiem un iekļauti minimālajā sociālo pakalpojumu grozā, tādēļ plānotā projekta mērķis ir izveidot šo sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta 1. un 2. invaliditātes grupa.

 Grupu dzīvokļu māju plānots veidot 16 personām, kas ir maksimālais klientu skaits vienai grupu mājai atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Pēc statistikas datiem 2023. gadā Alūksnes novadā bija 174 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 1. vai 2. invaliditātes grupu. Gadījumā, ja ar projekta mērķgrupas personām nebūs iespējams nodrošināt pilnu izveidotās infrastruktūras noslodzi, tad normatīvie akti ļauj šo pakalpojumu sniegt pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam noteikta 3. invaliditātes grupa, un personām, kam nav noteikta invaliditāte.

 Pašvaldības ieskatā piemērotākā šī pakalpojuma sniegšanas vieta, ņemot vērā prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ir sociālās aprūpes centra “Pīlādži” teritorijā Mālupē.

 – Tā ir pietiekami plaša teritorija, lai abi pakalpojumi spētu pilnvērtīgi un līdztekus funkcionēt. Iepriekšējā projektu plānošanas periodā secinājām, ka mūsu kapacitāte nav tik liela, lai grupu dzīvokļu pakalpojumu varētu veidot atrauti no citiem sociālajiem pakalpojumiem, kas pamatā izriet tieši no personāla jautājuma. Tādēļ šobrīd plānojam grupu dzīvokļu pakalpojumu veidot tā, lai tas būtu gan šai mērķgrupai patīkams – ģimeniskai videi pietuvināts, gan ekonomiski pamatots pašvaldībai, – jūnijā domes Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā sacīja pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Kristīne Lāce.

 85% no projekta attiecināmajām izmaksām infrastruktūras izveidei un izmaksas par pakalpojuma nodrošināšanu 100% apmērā 24 mēnešus pēc infrastruktūras izveides finansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content