No 6. jūlija spēkā saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - Alūksnes novads

No 6. jūlija spēkā saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

No 6. jūlija ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 23/2024 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”. Oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 05.07.2024. laidienā Nr. 128.

Saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā, palīdzības veidus un kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā, kā sniedzama palīdzība un izīrējama dzīvojamā telpa un kā veicama īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldība sniedz personām, kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas dzīvesvietu Alūksnes novadā un ir reģistrētas palīdzības reģistrā (izņemot repatriantus, bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, personas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, un šajos saistošajos noteikumos noteiktus pašvaldības teritorijā nodarbinātus kvalificētus speciālistus). Izņēmums ir arī gadījumi, kas noteikti likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā13. pantā, kad personai neatliekami sniedzama palīdzība.

Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 

Skip to content