Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki

 

N.P.K.

Iestāde

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

1.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Direktore

Eva AIZUPE

Pirmdienās 10.00 – 12.00

Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā

2.

Alūksnes novada bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Gunta VANAGA

Pirmdienās, otrdienās

10.00 – 16.00

 

Dārza ielā 8A, Sabiedrības centrā, Alūksnē, Alūksnes novadā

3.

Alūksnes novada pašvaldība

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Arita PRIŽAVOITE

Otrdienās 10.00 – 12.00

Pils ielā 74, 1. stāvā, Alūksnes Jaunajā pilī, Alūksnē, Alūksnes novadā

4.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Vadītājs

Arturs UPĪTS

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

5.

Alūksnes novada pašvaldības policija

Priekšnieks

Ardis TOMSONS

Pirmdienās 9.00 – 12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Glika ielā 13, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā, Alūksnē, Alūksnes novadā

6.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”

Direktors

Māris LIETUVIETIS

Otrdienās 10.00 – 12.00

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

7.

Alūksnes novada vidusskola

Direktore

Ilze LĪVIŅA

Pirmdienās 8.00 – 10.00

Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā

8.

Alūksnes Mākslas skola

Direktors

Ojārs VĒLIŅŠ

Pirmdienās 15.00 – 18.00

Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

9.

Alūksnes muzejs

Direktore

Diāna PELAKA

Katra mēneša pirmajā otrdienā 13.00 – 16.00

Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā

10.

Alūksnes Mūzikas skola

Direktore

Gunta BOŠA

Otrdienās 10.00 – 12.00

Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā

11.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Direktore

Līga TOMSONE

Trešdienās 10.00 – 12.00

Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes novadā

12.

Alūksnes pilsētas bibliotēka

Direktore

Iveta OZOLIŅA

Otrdienās 10.00 – 12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

13.

Alūksnes pilsētas sākumskola

Direktora p.i.

Daina DUBRE-DOBRE

Katru darbadienu

15.00 – 16.00

Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē, Alūksnes novadā

14.

Alūksnes Kultūras centrs

Direktore

Sanita BĒRZIŅA

Katra mēneša otrajā trešdienā 13.00 – 16.00

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

15.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”

Vadītāja

Ingūna DOVGĀNE

Katru darbdienu

9.00 – 10.00

Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā

16.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”

Vadītāja

Modrīte VOSKA

Pirmdienās 9.00 – 11.00

Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

17.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „CĀLIS”

Vadītāja

Agita PAKALNIETE

Pirmdienās 8.30 – 10.00

Lielā Ezera ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

18.

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Vadītāja

Iveta VEĻĶERE

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā 10.00 – 12.00

Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā

19.

Alsviķu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Trešdienās 13.00 – 16.00

 

 

„Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

20.

Alsviķu pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Ārija RONE

Trešdienās 9.00 – 14.00

Ceturtdienās 9.00 – 17.00

 

„Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

21.

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „SAULĪTE”

Vadītāja

Viola LĀCE

Pirmdienās 8.30 – 10.00

„Saulītē”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

22.

Annas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vēsma ČUGUNOVA

Trešdienās 9.00 – 11.00

„Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā

23.

Annas pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Vija ZAĶE

Pirmdienās 8.30 – 15.00

„Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā

24.

Bejas pamatskola

Direktore

Silvija AIZUPE

Pirmdienās 13.00 – 15.00

Otrdienās 9.00 – 11.00

„Bejas skolā”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

25.

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja –arhitekte

Sandra SMILDZIŅA

Pirmdienās 8.30 – 11.30 13.30 – 17.00

Dārza ielā 8A, Sabiedrības centrā, Alūksnē, Alūksnes novadā

26.

Būvvalde

Būvinspektore

Aina KAUKALA

Pirmdienās 8.30 – 11.30 13.30 – 17.00

Dārza ielā 8A, Sabiedrības centrā, Alūksnē, Alūksnes novadā

27.

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Anita GRĪVNIECE

Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā

14.30 – 17.00

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

28.

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītājas vietniece

Inga OZOLIŅA

Katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā

10.00 – 12.00

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

29.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktore

Daina

DUBRE – DOBRE 

Pirmdienās 13.00 – 15.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

30.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktora vietniece izglītības jomā

Ida ZELČA                   

Pirmdienās    9.00 – 10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

31.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Lolita VANAGA            

Pirmdienās  9.00 – 10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

32.

Ilzenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Otrdienās 9.00 – 12.00

„Dailēs”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

33.

Ilzenes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Ārija RONE

Otrdienās 9.00 – 15.00

 

„Dailēs”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

34.

Izglītības pārvalde

Vadītāja

Gunta KUPČA

Pirmdienās no 10.00 – 12.00

Kanaviņu ielā 14, Alūksnes novada vidusskolā, Alūksnē, Alūksnes novadā

35.

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Inta CINGLERE

Pirmdienās 8.00 – 9.45

Ceturtdienās, piektdienās 13.00 – 16.00

„Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

36.

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Violeta KĻAVIŅA

Trešdienās 9.00 – 12.00

Ceturtdienās 9.00 – 12.00

„Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

37.

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

Vadītāja

Ligita BELOVA

Pirmdienās 9.00 – 11.00

Ceturtdienās 15.00 – 17.00

„Pūcītēs”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

38.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Direktore

Janīna PUŽULE

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Centra ielā 5, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

39.

Jaunannas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vēsma ČUGUNOVA

Otrdienās 8.00 – 12.00

Ceturtdienās 14.00 – 16.00

„Liepzaros”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

40.

Jaunannas pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Vija ZAĶE

Otrdienās 8.00 – 15.00

„Liepzaros”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

41.

Jaunlaicenes muižas muzejs

Vadītāja

Sandra JANKOVSKA

Otrdienās 10.00 – 13.00

„Dravniekos”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

42.

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta VĀRTUKAPTEINE

Trešdienās 9.00 – 12.00

„Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

43.

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Aiga MŪRNIECE

Trešdienās 9.00 – 12.00

„Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

44.

Kalncempju pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vēsma ČUGUNOVA

Ceturtdienās 9.00 – 11.00

„Cempjos”, Kalncempjos, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā

45.

Kalncempju pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Vija ZAĶE

Ceturtdienās 9.00 – 11.00

„Cempjos”, Kalncempjos, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā

46.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

Vadītāja

Janita ŠOLINA

Trešdienās 09.00 – 12.00

 

Atē, Annas pagastā, Alūksnes novadā

47.

Liepnas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta PRIEDE

Otrdienās, trešdienās

9.00 – 13.00

„Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

48.

Liepnas pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Laima KAŅEPE

Pirmdienās, ceturtdienās

9.00 – 12.00

Trešdienās 13.00 – 16.00

„Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

49.

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Direktore

Ilona KAZIMIRJONOKA

 

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Otrdienās 8.30 – 10.30

„Liepnas vidusskolā”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

50.

Malienas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Inta CINGLERE

Otrdienās 8.00 – 12.00

Trešdienās 13.00 – 16.00

„Brencos”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

51.

Malienas pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Violeta KĻAVIŅA

Pirmdienās, piektdienās

9.00 – 12.00

Otrdienās 13.00 – 16.00

„Brencos”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

52.

Malienas pamatskola

Direktore

Ieva BALTĀ-PILSĒTNIECE

Otrdienās 9.00 – 12.00

„Brencos 7”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

53.

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

Vadītāja

Ieviņa ĀBOLTIŅA

Pirmdienās 8.30 – 10.30
(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

„Mazputniņā”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

54.

Mālupes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta PRIEDE

Pirmdienās 9.00 – 12.00

Ceturtdienās 13.00 – 16.00

„Doktorātā”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā

55.

Mālupes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Laima KAŅEPE

Otrdienās 9.00 – 12.00

Piektdienās 9.00 – 12.00

„Doktorātā”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā

56.

Mārkalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Daiga VĪTOLA

Pirmdienās, ceturtdienās

13.00 – 15.00

„Pagastmājā”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā

57.

Mārkalnes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciālists

Viesturs ZAĶIS

Otrdienās, ceturtdienās

9.00 – 12.00

„Pagastmājā”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā

58.

Pašvaldības aģentūra „SPODRA”

Direktors

Jānis PŪPOLS

Otrdienās 10.00 – 11.00

Ceturtdienās 14.00 – 15.00
(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

59.

Pededzes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Daiga VĪTOLA

Otrdienās 9.00 – 11.00

Piektdienās 10.00 – 12.00

„Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

60.

Pededzes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciālists

Viesturs ZAĶIS

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās 8.00 – 12.00

„Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

61.

Pededzes pamatskola

Direktore

Selga BĪBERE

Pirmdienās 12.00 – 14.00

„Rūķos”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

62.

Strautiņu pamatskola

Direktore

Ingrīda PEDECE

Pirmdienās 11.00 – 16.00

„Strautiņu pamatskolā”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

63.

Veclaicenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta VĀRTUKAPTEINE

Otrdienās 9.00 – 12.00

„Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā

64.

Veclaicenes pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Aiga MŪRNIECE

Otrdienās 9.00 – 12.00

„Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā

65.

Zeltiņu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Pirmdienās 9.00 – 12.00

„Strazdiņos”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā

66.

Zeltiņu pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Ārija RONE

Pirmdienās 8.00 – 12.00

Piektdienās 8.00 – 12.00

 

„Strazdiņos”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā

67.

Ziemera pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta VĀRTUKAPTEINE

Pirmdienās 13.00 – 16.00 Piektdienās 9.00 – 12.00

 

„Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

68.

Ziemera pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības speciāliste

Aiga MŪRNIECE

Trešdienās 13.00 – 16.30

Ceturtdienās 9.00 – 12.00

„Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

69.

Ziemeru pamatskola

Direktore

Ilze ANDRONOVA

Otrdienās 8.30 – 9.30

 

“Lazdiņās”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

Otrdienās 10.00 – 11.00

„Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā