Citi

2020-03-23 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

13.00 Veclaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme