Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-07 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Skip to content