Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-08 Visu dienu

10.00 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00
12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” tikšanās ar bērnu grāmatas autoru M.Zuti Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
15.00 Malienas pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content