Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-17 Visu dienu

10.00 Finanšu komitejas sēde
10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
18.00 Rotu gatavošanas meistardarbnīca ar L.Gustu Jaunannas tautas namā

Skip to content