Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-07-24 Visu dienu

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

13.00 Senioru pēcpusdiena (Mārkalnes tautas namā

13.00 Jauno grāmatu izstāde-apskats Pededzes bibliotēkā

Skip to content