Citi pasākumi

2018-01-03 Visu dienu

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Kursi “Karjeras attīstības atbalsts skolā” pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

Skip to content