Citi pasākumi - Alūksnes novads

Citi pasākumi

2018-07-17 Šajā dienā

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

14.00 „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā” Veclaicenes klubiņā

Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Skip to content