Cits

2019-08-26 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Metodiskā diena pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā
Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā