Cits - Alūksnes novads

Cits

2019-08-26 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Metodiskā diena pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā
Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Skip to content