Kultūra

2019-11-09 Visu dienu

12.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts Māriņkalna tautas namā
16.00 Alūksnes senioru amatierteātris “Pagrabiņš” ar izrādi “Lielais pārpratums” Mārkalnes tautas namā
19.00 Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde – E.Vulfa komēdija “Līnis murdā” Zeltiņu tautas namā
20.00 V.Griķa un grupas “Vilx” akustiskais koncerts “Es vēlos mājās pārnākt”,
22.00 balle Malienas tautas namā
22.00 Jautra ballīte Māriņkalna tautas namā

Skip to content