Kultūra

2020-01-11 Visu dienu

12.00 Pasākums Ilzenes pagasta senioriem “Ļaujies gaismas straumei!” Sporta, kultūras, izterešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

12.00 Senioru saviesīgs pasākums “Kad zvaigznes sarunājas” Mālupes Saieta namā

15.00 Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs 2” Alsviķu kultūras namā

18.00 Koncertizrāde “Lubāns un Rāzna” Alūksnes Kultūras centrā

Skip to content