Kultūra - Alūksnes novads

Kultūra

2020-09-27 Visu dienu

11.00 Svētdienas bērnu rīts ar jauniešu klubu “Tikšķis” Jaunannas tautas namā
16.00 Svecīšu vakars Saidu kapos
16.00 Starptautiskā dzejas festivāla “Dzeja dziedē” ietvaros tikšanās ar dzejnieci R.Melzobu Māriņkalna tautas namā
17.00 Svecīšu vakars Sprinduļkalna kapos
18.00 Svecīšu vakars Liepnas kapos

Skip to content