Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

Pr.Oct 0 1

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Pr.Oct 0 1

Kultūra

12.00 Muzikāla leļļu teātra izrāde “Draudzības skola” Malienas tautas namā

16.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Draudzības skola” Liepnas tautas namā

Ot.Oct 0 2

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Izglītības iestāžu vadītāju informatīvs seminārs Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

Ot.Oct 0 2

Kultūra

13.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Draudzības skola” Māriņkalna tautas namā

Tr.Oct 0 3

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

 

Tr.Oct 0 3

Kultūra

11.00 Projekta “Alsviķu muižas parka atdzimšana” prezentācijas pasākums “Kāds rudenīgs ceļojums…” Alsviķu muižas parkā

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

Ce.Oct 0 4

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

 

Ce.Oct 0 4

Sports

11.00 Stafešu kross B, C, D, E grupām Mežiniekos

Pk.Oct 0 5

Citi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

 

Pk.Oct 0 5

Kultūra

10.00 Leļļu teātra “Tims” leļļu izrāde “Draudzības skola” Alsviķu kultūras namā

11.00 “Teātris un Es” muzikāla komēdija bērniem ar skatītāju iesaistīšanu “Burunduku TV šovs” Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Muzikālu skeču šovs “Briseles kāposti, jeb kur vēl ņemt naudu?” Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Restaurētā Fītinghofu dzimtas mauzoleja atklāšanaAlūksnes muižas parkā

Se.Oct 0 6

Citi

18.00 Svecīšu vakars Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos

18.00 Svecīšu vakars Annas pagasta Ezeriņu kapos

Pr.Oct 0 8

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.30 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Ot.Oct 0 9

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Izaugsmes meistarklases 5.-9.klašu skolēniem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

13.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

18.30 Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra koncerts “Ar maršu pa dzīvi” Alūksnes Kultūras centrā

Etnogrāfiskās ekspedīcijas “Vieta, kurai pieder sirds” Pededzes pagastā

Tr.Oct 1 0

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

Ce.Oct 1 1

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” meistarklasē “Puzura iedvesmoti” Pededzes tautas namā

20.00 Spēlfilma “Blēži” Alūksnes Kultūras centrā

Etnogrāfiskās ekspedīcijas “Vieta, kurai pieder sirds” Pededzes pagastā

Pk.Oct 1 2

Citi pasākumi

9.00 Deju skolotāju kursi Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

14.00 Piemiņas akmens atklāšana nacionālajiem partizāniem pie Virguļicas upes

19.00 Spēlfilma „Bille” Veclaicenes tautas namā

Se.Oct 1 3

Citi pasākumi

10.00 Alūksnes novada atklātais čempionāts pauerliftingā

Deju skolotāju kursi Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

15.00 Māris Tālbergs no grupas “Liepavots” ar koncertprogrammu “Vēstule uz Latviju” Māriņkalna tautas namā

18.00 “Četri latvju spoku stāsti” – Latvijas Radio koris un solisti Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Litenes amatierteātra viesizrāde “Boksa meistars” Jaunannas tautas namā

20.00 Atpūtas pasākums “Svešs ar svešu satikās” Jaunlaicenes tautas namā

Sv.Oct 1 4

Sporta pasākumi

11.00 Disku golfa laukuma atklāšanas pasākums ziemas sporta centrā “Mežinieki”

Pr.Oct 1 5

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Ot.Oct 1 6

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

14.00 Lekcija un diskusija par vidi Zeltiņu bibliotēkā

Tr.Oct 1 7

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

10.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

13.00 Senioru tikšanās Mārkalnes tautas namā

17.00 Leļļu teātra izrāde bērniem “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta” Kolberģa tautas namā

Ce.Oct 1 8

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde

10.00 Pašpārvalžu pārstāvju tikšanās Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” meistarklasē “Puzura iedvesmoti” Pededzes tautas namā

10.00 Jaunieguvumu izstāde-apskats “…bet domas atkal savus ceļus staigā” Pededzes bibliotēkā

10.00 Nodarbības senioriem “Priecāsimies par to, ko redzam šodien” Pededzes bibliotēkā

16.00 Radošā nodarbība “Apaļā paklāja aušana” Mālupes saieta namā

18.00 Radošā darbnīca lieliem un maziem “Pērļota piespraude Latvijas karoga krāsās” Jaunannas tautas namā

Pk.Oct 1 9

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

14.00 Erudītu klubiņš “Neparastie dzīvnieki” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

22.00 Diskoballe Liepnas tautas namā

Se.Oct 2 0

Citi pasākumi

10.00 Lekcija un diskusija par vidi Zeltiņu bibliotēkā

11.00 Izglītojošs pasākums “Galda kultūra, uzvedības un ģērbšanās stils svinīgos pasākumos” bērniem un jauniešiem Zeltiņos

14.00 Radošā darbnīca – maisiņu šūšana un zobu pastas gatavošana bijušās Zeltiņu skolas ēkā

16.00 Viesizrāde – H. Paukša komēdija “Samainītie” Kolberģa tautas namā

19.00 Ražas svētki “Rudens nāca sētiņā…”, 21.00 atpūtas pasākums SKIM centrā “Dailes”, Ilzenē

15.00 Gaujienas amatierteātra “Kaķu nams” izrāde – komēdija “Kadru maiņas operators” Jaunlaicenes tautas namā

16.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Māma – detektīvs” Malienas tautas namā

17.00 Dziesmu stāsts 30. gadu kabarē stilā “Draugs, nejautā” – Alfreds Vinters Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Oct 2 2

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Senioru tikšanās Jaunannas tautas namā

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā

Ot.Oct 2 3

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

10.00 Vēstures, matemātikas skolotāju informatīvi semināri Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Oct 2 4

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Kursi skolotājiem “Bērnu tiesību aizsardzība”

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

11.00 Radošas rudens darbnīcas bērniem Māriņkalna tautas namā

Ce.Oct 2 5

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Kursi skolotājiem “Bērnu tiesību aizsardzība” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Alūksnes novada domes sēde

10.00 Nodarbības senioriem “Priecāsimies par to, ko redzam šodien” Pededzes bibliotēkā

20.00 Spēlfilma “Homo Novus” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Oct 2 6

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Profesionālās pilnveides kursi skolotājiem “Pašvadīta mācīšanās” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” meistarklasē “Puzura iedvesmoti” Pededzes tautas namā

14.00 “Kļūsti par Bērnu žūrijas ekspertu!” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

14.00 Kristiānas Zelčas foto izstādes “Individuālā dualitāte” atklāšana, tikšanās ar autori, radošā nodarbība “Portrets un komandas darbs” Bejas novadpētniecības centrā

17.00 “Latvijai 100” ietvaros “Sarunas 10×10: “Opekalna baznīca un draudze caur gadsimtiem” Jaunlaicenes tautas namā

14.00 Kaimiņpagastu senioru draudzības pēcpusdiena “Kad rudens savas krāsas jauc….” Alsviķu Kultūras namā

14.00 Liepnas pagasta un draugu senioru pēcpusdienas pasākums “Rudenī…”

19.00 Vjačeslavs Mitrohins un draugu orķestris koncertprogrammā “Latviešu blūzi” Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Veclaicenes sieviešu vokālā ansambļa 20 gadu jubilejas pasākums „Es dziedu savu dziesmu” kopā ar aktieri Raimondu Celmu Veclaicenes tautas namā

19.00 Ansambļu sadziedāšanās koncerts „Atbrauc pie manis uz rudeni!” Mārkalnes tautas namā

21.00 Leģendu nakts Alūksnes Jaunajā pilī

Se.Oct 2 7

Sporta pasākumi

10.00 J.Baltauša atceres turnīrs galda tenisā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā

Pr.Oct 2 9

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

Ot.Oct 3 0

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Angļu valodas novada posma olimpiāde 10.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Kursi Alūksnes un Apes novadu izglītības iestāžu vadītajiem un vietniekiem mācību jomā “Kolektīva saliedēšanas metodes” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Tr.Oct 3 1

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

10.00 Dabaszinātņu skolotājiem kursi “Skolēna kompetences attīstīšana ķīmijas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas mācību priekšmetu un dabaszinātņu jomas ietvaros Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā           

Skip to content