Notika lokālplānojuma Malienas ielai 4 publiskās apspriešanas sanāksme - Alūksnes novads

Notika lokālplānojuma Malienas ielai 4 publiskās apspriešanas sanāksme

Notika lokālplānojuma Malienas ielai 4 publiskās apspriešanas sanāksmeOtrdien, 18. oktobrī, notika lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, kurā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar izstrādāto lokālplānojumu.

Lokālplānojums paredz grozīt Alūksnes novada Teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, lai minētajā īpašumā mainītu teritorijas funkcionālo zonējumu no publiskās apbūves uz savrupmāju apbūves teritoriju, jo zemesgabalā plānots celt savrupmāju ar palīgēkām.

Lokālplānojuma 1. redakcijas apspriešana notiek vēl līdz 6. novembrim (ieskaitot). Šajā termiņā var iesniegt arī rakstiskus priekšlikumus pašvaldībai vai ģeotelpiskās plānošanas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Ar lokālplānojuma dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aktuālās apspriešanas: https://aluksne.lv/…/aktualas-sabiedriskas-apspriesanas/

Skip to content