Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2018 - Alūksnes novads

Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2018

 

Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu, kas veic nodokļu administrācijas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, 28.11.2018. lēmums “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”

 

Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmums Nr.409 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”

 

Informācija par Alūksnes novada pašvaldības lēmumiem par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem

N.p.k.

Lēmuma datums, Nr.

Īpašuma adrese

Nodokļa objekts

Pamatparāda summa EUR

Nokavējuma nauda EUR

Kopā EUR

 

1.

01.03.2018.Nr.1

Darba iela 16-4, Alūksne, Alūksnes nov.

mājoklis

38,87

24,08

62,95

2.

06.03.2018.Nr.2

“Puntuži”, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

zeme

 

mājoklis

200,39

 

5,85

88,51

294,75

3.

17.04.2018.

Nr.ANP/1-32/18/228

“Tomāti”, Mālupes pag., Alūksnes nov.

zeme

14,37

4,79

19,16

4.

10.07.2018. Nr.ANP/1-32/18/736

Tirgotāju iela 8-5, Alūksne, Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

2,45

 

9,28

1,05

 

3,57

16,35

5.

11.07.2018. Nr.ANP/1-32/18/651

“Pedece 1”, Mārkalnes pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

242,87

 

19,56

113,57

 

8,74

384,74

6.

11.07.2018. Nr.ANP/1-32/18/651

“Stella”, Pededzes pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

85,65

 

3,71

50,34

 

1,70

141,40

7.

12.07.2018. Nr.ANP/1-32/18/898

“Palejas”, Alsviķu pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

244,56

 

2,11

113,70

 

1,03

315,92

8.

13.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/938

Bērzu iela 7-48, Alūksne, Alūksnes nov.

mājoklis

14,00

1,83

15,83

9.

20.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/944

Pils iela 38-10, Alūksne, Alūksnes nov.

mājoklis

23,82

13,59

37,41

10.

23.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/946

“Šalkas”, Jaunalūksnes pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

 

259,22

190,43

449,65

11.

23.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/947

“Auseklīši”, Alsviķu pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

20,10

8,10

28,20

12.

23.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/948

“Jausmas”, Alsviķu pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

3,32

3,32

6,64

13.

23.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/949

“Indzeri-Ozoliņi”, Alsviķu pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

67,11

27,04

94,15

14.

24.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/950

Miera iela 12D, Alūksne, Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

 

36,91

 

71,56

16,76

 

32,50

157,73

15.

29.08.2018. Nr.ANP/1-32/18/951

“Dzirkstelītes”, Jaunlaicenes pag, Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

 

231,44

 

7,45

171,88

 

5,41

415,48

16.

10.09.2018. Nr.ANP/1-32/18/963

Lielā Ezera iela 2C, Alūksne, Alūksnes nov.

ēka

 

119,19

114,54

233,73

17.

12.09.2018. Nr.ANP/1-32/18/969

“Iekšezers 3”, Alūksne, Alūksnes nov.

Zeme

 

6,26

6,26

12,52

18.

18.09.2018.Nr.ANP/1-32/18/978

“Zabegi”, Pededzes pag., Alūksnes nov.

Zeme

 

132,90

132,90

265,80

19.

07.12.2018.Nr.ANP/1-32/18/1009

“Vaidava 4”, Mārkalnes pag., Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

36,98

 

5,17

22,95

 

3,36

59,93

 

8,53

20.

07.12.2018.Nr.ANP/1-32/18/1010

“Zāģeri”, Ilzenes pag., Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

30,73

 

21,32

21,06

 

16,22

51,79

 

37,54

21.

11.12.2018.Nr.ANP/1-32/18/1014

“Sniedzes”, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

Zeme

 

mājoklis

20,96

 

5,98

16,90

 

5,13

37,86

 

11,11

Skip to content