Piegādes un pakalpojumi, kas veikti sakarā ar COVID-19 - Alūksnes novads

Piegādes un pakalpojumi, kas veikti sakarā ar COVID-19

 

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā

Skip to content