Noslēgtie līgumi (bez PIL normu piemērošanas) - Alūksnes novads

Noslēgtie līgumi (bez PIL normu piemērošanas)

2018. gadā:

Alūksnes novada pašvaldība

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Cālis”

Alūksnes pilsētas sākumskola

Alūksnes novada vidusskola

Bejas pamatskola

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Ilzenes pamatskola

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Jaunlaicenes pamatskola

Liepnas internātpamatskola

Liepnas vidusskola

Malienas pamatskola

Pededzes pamatskola

Strautiņu pamatskola

Ziemeru pamatskola

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Alūksnes Mākslas skola

Alūksnes Mūzikas skola

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Alsviķu pagasta pārvalde

Annas pagasta pārvalde

Ilzenes pagasta pārvalde

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Jaunannas pagasta pārvalde

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Kalncempju pagasta pārvalde

Liepnas pagasta pārvalde

Malienas pagasta pārvalde

Mālupes pagasta pārvalde

Mārkalnes pagasta pārvalde

Pededzes pagasta pārvalde

Veclaicenes pagasta pārvalde

Zeltiņu pagasta pārvalde

Ziemera pagasta pārvalde

Alūksnes pilsētas bibliotēka

Alūksnes Kultūras centrs

Alūksnes muzejs

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Bāriņtiesa

Būvvalde

Izglītības pārvalde

Jaunlaicenes muižas muzejs

Pašvaldības aģentūra „ALJA”

Pašvaldības aģentūra „Spodra”

Pašvaldības policija

Tūrisma Informācijas Centrs

Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”

Sociālais dienests

Viktora Ķirpa Ates muzejs

 

2017. gadā:

Alūksnes novada pašvaldība

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Cālis”

Alūksnes pilsētas sākumskola

Alūksnes novada vidusskola

Bejas pamatskola

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Ilzenes pamatskola

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Jaunlaicenes pamatskola

Liepnas internātpamatskola

Liepnas vidusskola

Malienas pamatskola

Mālupes pamatskola

Pededzes pamatskola

Strautiņu pamatskola

Ziemeru pamatskola

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Alūksnes Mākslas skola

Alūksnes Mūzikas skola

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Alsviķu pagasta pārvalde

Annas pagasta pārvalde

Ilzenes pagasta pārvalde

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Jaunannas pagasta pārvalde

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Kalncempju pagasta pārvalde

Liepnas pagasta pārvalde

Malienas pagasta pārvalde

Mālupes pagasta pārvalde

Mārkalnes pagasta pārvalde

Pededzes pagasta pārvalde

Veclaicenes pagasta pārvalde

Zeltiņu pagasta pārvalde

Ziemera pagasta pārvalde

Alūksnes pilsētas bibliotēka

Alūksnes Kultūras centrs

Alūksnes muzejs

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Bāriņtiesa

Būvvalde

Izglītības pārvalde

Jaunlaicenes muižas muzejs

Pašvaldības aģentūra „ALJA”

Pašvaldības aģentūra „Spodra”

Pašvaldības policija

Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”

Sociālais dienests

Viktora Ķirpa Ates muzejs

Skip to content