Pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts

 

Informācijai: dzīvojamās telpas izīrējamas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā esošām personām, ņemot vērā likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” noteikto.

Saziņai jautājumos par palīdzības reģistru – komisiju sekretāre Inese ČIBALA, tālrunis 64381489, 29299934, e-pasta adrese: inese.cibala@aluksne.lv.

Saziņai jautājumos par dzīvojamo telpu – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, tālrunis 64321456, e-pasta adrese: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv.

Adrese

Platība, istabu skaits, stāvs, kurā dzīvojamā telpa atrodas

Labiekārtojuma līmenis

Īres maksa, uzturēšana un apsaimniekošana, apkures izmaksas

“Pīlādži”-13, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

kopējā – 86,9 m2

dzīvojamā – 41,0 m2

lodžija – 10 m2

četras istabas

1. stāvs

labiekārtots

īre – 15,35 EUR,

uzturēšana un

apsaimniekošana – 40,95 EUR,

apkure – 74,59 EUR vidēji mēnesī apkures sezonas laikā

“Līgotņi”-5, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

kopējā – 36,4 m2

dzīvojamā – 18 m2

viena istaba

1. stāvs

nelabiekārtots

(malkas apkure, tualete koplietošanas telpās)

īre – 1,98 EUR,

uzturēšana un

apsaimniekošana – 18,20 EUR

Centra iela 3-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

kopējā – 53,1 m2

dzīvojamā – 27,7 m2

lodžija – 6,9 m2

divas istabas

1. stāvs

labiekārtots

īre – 12,23 EUR,

uzturēšana un

apsaimniekošana – 29,79 EUR,

samaksa par apkuri, atkritumu izvešanu un ūdens piegādi saskaņā ar rēķinu

 

Skip to content