Pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts - Alūksnes novads

Pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts

 

Informācijai: dzīvojamās telpas izīrējamas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā esošām personām, ņemot vērā likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” noteikto.

Saziņai jautājumos par palīdzības reģistru – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Daiga JURSA, tālrunis 26132937, e-pasta adrese: daiga.jursa@aluksne.lv.

Saziņai jautājumos par dzīvojamo telpu – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, tālrunis 64321456, e-pasta adrese: info@aluksnesnami.lv.

 

Skip to content