Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība

 

Nosaukums, reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese, mājas lapa

Pamatkapitāls
EUR

Pašvaldības kapitāla daļas %

Daļu skaits

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējam stratēģiskajam mērķim

Gada pārskati

Piezīmes

AS “Simone”, 43203003117

Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads,
www.aluksnesenergija.lv

3385365,00

100%

3385365

23.12.2015. Alūksnes novada domes lēmums Nr.405 “Par tiešo līdzdalību AS “Simone” (sēdes protokols Nr.20, 16.punkts)

 

2017.gads

2018.gads

Ir uzsākts kapitālsabiedrības reorganizācijas process, akciju sabiedrību pārveidojot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību

 

SIA “Rūpe”, 53203000201

Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads,
www.rupe.lv

3866468,00

100%

3866468

23.12.2015. Alūksnes novada domes lēmums Nr.404 “Par tiešo līdzdalību SIA “Rūpe” (sēdes protokols Nr. 20, 15.punkts)

2017.gads

2018.gads

 

 

SIA “Alūksnes nami”, 40003410625

Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, www.aluksnesnami.lv

 

138759,00

100%

138759

28.04.2016. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 162 “ Par tiešo līdzdalību SIA “Alūksnes nami” (sēdes protokols Nr. 8, 35.punkts)

2017.gads

2018.gads

 

SIA “Alūksnes slimnīca”, 40003252612

Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads,
www.aluksnesslimnica.lv

 

1472966,00

81,91886%

1206637

23.12.2015. Alūksnes novada domes lēmums Nr.403 “Par tiešo līdzdalību SIA “Alūksnes slimnīca” (sēdes protokols Nr. 20, 14.punkts)

2017.gads

2018.gads

 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”, 44103024817

Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads,
www.aluksnespoliklinika.lv

 

6799,00

10,01618%

681

 

2017.gads

2018.gads

 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, 40003542763

Viestura iela 16G, Gulbene, Gulbenes novads,
www.banitis.lv

 

6600,00

4,54545%

2

 

2017.gads

2018.gads

 

SIA “AP Kaudzītes”, 44103026358

“Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads,
www.kaudzites.lv

 

708680,00

28,226%

7144

25.07.2019. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 233 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā SIA “AP Kaudzītes” (sēdes protokols Nr.8, 24.punkts)

2017.gads

2018.gads

Ar 27.02.2020. Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 32 apstiprināti SIA “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumi un cena (sēdes protokols Nr.3, 12.punkts)

 

 

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis no 01.01.2020. ir pašvaldības izpilddirektors.

Kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība, nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.