Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība - Alūksnes novads

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība

 

Nosaukums, reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese, mājas lapa

Pamatkapitāls
EUR

Pašvaldības kapitāla daļas %

Daļu skaits

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējam stratēģiskajam mērķim

Gada pārskati

Piezīmes

Kapitālsabiedrības, kuras darbojas komunālo pakalpojumu, teritorijas labiekārtošanas, sanitārās tīrības nodrošināšanā

SIA “Alūksnes enerģija”, 43203003117

Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads,
www.aluksnesenergija.lv

3458219,14

100%

3397065

26.11.2020. Alūksnes novada domes lēmums Nr.300 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Alūksnes enerģija”” (sēdes protokols Nr.18, 13.punkts)

 

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

Ar 28.06.2022. no SIA “Alūksnes enerģijas” valdes locekļa amata atsaukts Mārtiņš Kaļva. No 29.06.2022., uz laiku līdz normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiks ievēlēts jauns Sabiedrības loceklis, ievēlēta Gunita Ozola.

 

SIA “Rūpe”, 53203000201

Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads,
www.rupe.lv

Parakstītais pamatkapitāls 4891716,66 EUR, Apmaksātais pamatkapitāls 4755875,78 EUR

100%

4129878

26.11.2020. Alūksnes novada domes lēmums Nr.301 “Par tiešo līdzdalību SIA “Rūpe” (sēdes protokols Nr. 18, 14.punkts)

27.05.2021. Alūksnes novada domes lēmums Nr.142 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” papildus pakalpojumiem”

2017.gads

2018.gads

2019. gads

2020. gads

2021.gads

 

 

SIA “Alūksnes nami”, 40003410625

Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, www.aluksnesnami.lv

 

138759,00

100%

138759

29.04.2021. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 98 “ Par tiešo līdzdalību SIA “Alūksnes nami” (sēdes protokols Nr. 7, 11.punkts)

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads 

2021.gads

02.06.2021. atkārtoti izsludināta publiska kandidātu pieteikšanās uz vakanto SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatu.

No 05.07.2021. uz pieciem gadiem par SIA “Alūksnes nami” valdes locekli ievēlēts Mārtiņš Kaļva.

Ar 28.06.2022. no SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata atsaukts Mārtiņš Kaļva. No 29.06.2022., uz laiku līdz normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiks ievēlēts jauns Sabiedrības loceklis, ievēlēts Raivis Bisenieks.

SIA “AP Kaudzītes”, 44103026358

“Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads,
www.kaudzites.lv

 

708680,00

28,226%

7144

25.07.2019. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 233 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā SIA “AP Kaudzītes” (sēdes protokols Nr.8, 24.punkts)

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2021.gada 16.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas otrā kārta – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli, atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens dalībnieks.

Kapitālsabiedrības, kuras darbojas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā

SIA “Alūksnes slimnīca”, 40003252612

Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads,
www.aluksnesslimnica.lv

 

1472966,00

81,91886%

1206637

26.11.2020. Alūksnes novada domes lēmums Nr.299 “Par tiešo līdzdalību SIA “Alūksnes slimnīca” (sēdes protokols Nr. 18, 12.punkts)

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”, 44103024817

Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads,
www.aluksnespoliklinika.lv

 

6799,00

10,01618%

681

26.11.2020. Alūksnes novada domes lēmums Nr.298 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”” (sēdes protokols Nr. 18, 11.punkts)

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

 

Kapitālsabiedrība, kura darbojas sabiedriskā transporta nodrošināšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, 40003542763

Viestura iela 16G, Gulbene, Gulbenes novads,
www.banitis.lv

 

6600,00

4,54545%

2

29.04.2021. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 97 “ Par tiešo līdzdalību SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” (sēdes protokols Nr. 7, 10.punkts)

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

 

 

Ikgadējais pārskats par Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumus no 29.12.2021. pieņem Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS.

Kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība, nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 

Skip to content