Kapsētas Liepnas pagastā - Alūksnes novads

Kapsētas Liepnas pagastā

Liepnas kapi

Kapu svētki – jūlija pēdējā svētdiena.

Adrese:  “Zendiki”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Kontaktpersona – Solveiga ZIEDIŅA, t. 22047580.

Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta Liepnas kapu  maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena EUR, bez  PVN

1.

Apbedījuma vietas ierādīšana

1

3,63

2.

Kapa vietas ierādīšana:

   

2.1.

Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

5,89

2.2.

Divvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

6,86

2.3.

Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

7,82

2.4.

Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

8,79

Saidu kapi

“Saidukapi”,  Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Kontaktpersona –  Solveiga ZIEDIŅA, t. 22047580.
Kapu svētki – jūlija pēdējā svētdiena.

Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta Saidu kapu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena EUR, bez  PVN

1.

Apbedījuma vietas ierādīšana

1

3,91

2.

Kapa vietas ierādīšana:

   

2.1.

Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

5,75

2.2.

Divvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

6,54

2.3.

Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

7,32

2.4.

Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

8,11

Sprinduļkalna kapi
“Sprinduļukalns”,  Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Kontaktpersona – Solveiga ZIEDIŅA, t. 22047580.
Kapu svētki – jūlija pēdējā svētdiena.

Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta Sprinduļkalna kapu  maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena EUR, bez  PVN

1. Apbedījuma vietas ierādīšana

1

4,60

2. Kapa vietas ierādīšana:

 

 

2.1.

Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

6,70

2.2.

Divvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

7,60

2.3.

Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

8,50

2.4.

Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

9,40

 

Purnavas kapi
“Purnava”,  Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354.
Kontaktpersona – priestera palīgs  Ivans Lega, 26551704

Skip to content