Informācija par pakalpojumu izmaksām - Alūksnes novads

Informācija par pakalpojumu izmaksām

 

Pakalpojumi

Maksa par pakalpojumu (EUR)

Maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”

836,12 euro mēnesī vienai personai

Noteiktā maksa apgādniekam/iem par pakalpojumu: līdz 50% apmērā no noteiktās pakalpojuma maksas mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus.

Maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži”

933,27 euro mēnesī vienai personai

Noteiktā maksa apgādniekam/iem par pakalpojumu: līdz 50% apmērā no noteiktās pakalpojuma maksas mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus.

Veļas mazgāšanas pakalpojums

4,60 euro (ar PVN) par vienu mazgāšanas ciklu

Pakalpojumu var saņemt persona, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kurai tiek piemērota 100% atlaide noteiktajai maksai.

Dušas izmantošana (Uzvaras ielā 1, Alūksnē)

 

3,05 euro (ar PVN) par vienu reizi

Pakalpojumu var saņemt persona, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kurai tiek piemērota 100% atlaide noteiktajai maksai.

Dienas aprūpes centra „Saules stars” pakalpojums

 

 

36,48 euro dienā, jeb 4,56 euro stundā

100% atlaide noteiktajai maksai, personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

80% atlaide noteiktai maksai, personai kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot MK noteikumus Nr. 275,(līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

par vienas personas ģimeni – min.alga x 1,0
par katru nākamo ģimenes locekli – min.alga x 0,5

Dienas aprūpes centra „Saules zaķi” pakalpojums

 

 

66,32 euro dienā, jeb 8,29 euro stundā.

100% atlaide noteikta maksai, personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

80% atlaide noteiktai maksai, personai, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot MK noteikumus Nr. 275,(līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

par vienas personas ģimeni – min.alga x 1,0
par katru nākamo ģimenes locekli – min.alga x 0,5

„Specializētās darbnīcas” pakalpojums

 

 

47,44 euro dienā, jeb 5,93 euro stundā.

100% atlaide noteiktajai maksai, personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

80% atlaide noteiktajai maksai, personai kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot MK noteikumus Nr. 275,(līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

par vienas personas ģimeni – min.alga x 1,0
par katru nākamo ģimenes locekli – min.alga x 0,5

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā

 

 

9,40 euro stundā:

100% atlaide noteiktajai maksai Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai ar funkcionāliem traucējumiem, kura nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo viena (nav apgādnieku) un  personai piešķirts trūcīgas/ maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Atbalsta grupas pakalpojums pieaugušām personām un bērniem

6,40 euro par vienu nodarbību

No maksas atbrīvotas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.

   
Skip to content