Informācija par pakalpojumu izmaksām - Alūksnes novads

Informācija par pakalpojumu izmaksām

 

Pakalpojumi

Maksa par pakalpojumu (EUR)

Specializētā autotransporta pakalpojums

1,57 euro par katru pārvadājuma kilometru

Maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”,

 noteiktā maksa apgādniekam/iem par pakalpojumu

650,43 euro mēnesī vienai personai

 

 

līdz 130,09 euro mēnesī

Maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži”,

 noteiktā maksa apgādniekam/iem par pakalpojumu

776,79 euro mēnesī vienai personai

 

 

līdz 155,36 euro mēnesī

Veļas mazgāšanas pakalpojums

1,55 euro (ar PVN) par vienu mazgāšanas ciklu

Dušas izmantošana

3,40 euro (ar PVN) par vienu reizi

 

 

Dienas aprūpes centra „Saules stars” pakalpojums pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem (Uzvaras ielā 1, Alūksnē)

 

10,00 euro dienā, jeb 1,25 euro stundā.

100% atlaide noteiktai maksai, personai kurai pakalpojums piešķirts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2.1./15/I/003 ‘’Vidzeme iekļauj’’ ietvaros;

Klientiem kuriem tiek piešķirts pakalpojums ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2.1./15/I/003 ‘’Vidzeme iekļauj’’ pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot MK noteikumus Nr. 275,(līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

par vienas personas ģimeni – min.alga x 1,0
par katru nākamo ģimenes locekli – min.alga x 0,5

 

 

 

Dienas aprūpes centra „Saules zaķi” pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (Uzvaras ielā 1, Alūksnē)

 

 

10,30 euro dienā:

100% atlaide noteiktai maksai, personai kurai pakalpojums piešķirts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2.1./15/I/003 ‘’Vidzeme iekļauj’’ ietvaros;

Klientiem kuriem tiek piešķirts pakalpojums ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2.1./15/I/003 ‘’Vidzeme iekļauj’’ pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot MK noteikumus Nr. 275,(līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

par vienas personas ģimeni – min.alga x 1,0
par katru nākamo ģimenes locekli – min.alga x 0,5

 

 

 „Specializētās darbnīcas” pakalpojums pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem (Uzvaras ielā 1, Alūksnē)

 

 

12,52 euro dienā:

100% atlaide noteiktai maksai, personai kurai pakalpojums piešķirts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2.1./15/I/003 ‘’Vidzeme iekļauj’’ ietvaros;

Klientiem kuriem tiek piešķirts pakalpojums ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2.1./15/I/003 ‘’Vidzeme iekļauj’’ pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot MK noteikumus Nr. 275,(līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

par vienas personas ģimeni – min.alga x 1,0
par katru nākamo ģimenes locekli – min.alga x 0,5

 

 

 

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā

 

 

19,58 euro stundā;

70% atlaide noteiktai maksai stundā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai t.i. 5,87 euro

85% atlaide noteiktai maksai stundā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja personai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecībās statuss, uz statusa laiku  t.i. 2,94 euro

100% atlaide noteiktai maksai stundā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja personai piešķirts trūcīgas personas            (ģimenes) statuss, uz trūcīgas personas (ģimenes)  statusa laiku.  t.i. 2,94 euro

 

Atbalsta grupas pakalpojums pieaugušām personām un bērniem

2,95 euro par vienu nodarbību. No maksas atbrīvotas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.

Skip to content