Pašvaldības aģentūra „Spodra” - Alūksnes novads

Pašvaldības aģentūra „Spodra”

Pašvaldības aģentūra „SPODRA”
Brūža iela 1,
Alūksnē LV-4301

Direktors: Jānis PŪPOLS
Tālruņi: 29195915, 29159712
Uzziņām: 64323259
Kapsētas pārzinis: 26161235
e-pasts: spodra@aluksne.lv

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” NOLIKUMS

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2021. gada darba plāns

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 27/2021 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem"

 

 

 

Skip to content