Pašvaldības aģentūra „Spodra”

Pašvaldības aģentūra „SPODRA”
Brūža iela 1,
Alūksnē LV-4301

Direktors: Jānis PŪPOLS
Tālruņi: 29195915, 29159712
Uzziņām: 64323259
Kapsētas pārzinis: 26161235
e-pasts: spodra@aluksne.lv

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” NOLIKUMS

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2021. gada darba plāns

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SPODRA” DARBA PLĀNS 2018.GADAM 

Alūksnes novada domes lēmums Nr.267 „Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem" 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2021. - 2023. gadam

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģija
2018. – 2020.gadam

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģija
2015. – 2017.gadam

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģija
2012. – 2014.gadam

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2018.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2017.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2016.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" 2015.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" 2014.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2013.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" 2012. gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2011. gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2010. gada publiskais pārskats

Skip to content