Pašvaldības policija

Alūksnes novada pašvaldības policija
Pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, pārbūves laikā - Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē

(Dārza ielā 11, 104./106. kabinets)
Alūksnē, LV 4301

Priekšnieks: Ardis TOMSONS
Tālrunis: 64323156
e-pasts: ardis.tomsons@aluksne.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS