Aptaujas

Aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldība ir izveidojusi aptauju, lai izzinātu, vai novada iedzīvotāji kompostē zaļos un dārza atkritumus (pārtikas atlikumus, koku lapas, nopļauto zāli u.tml.). Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus iesaistīties un atbildēt uz šīs nelielās aptaujas jautājumiem.

Aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski, saite uz to ir pieejama ŠEIT. Informācija par iespēju piedalīties aptaujā un saite uz to publicēta arī pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība.  Aptaujas anketu var arī izgriezt no pašvaldības izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” un līdz 27. maijam iespēju robežās nogādāt to pašvaldības institūcijā tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgi pagasta pārvaldē vai pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē, iemetot to pasta kastītē.

Informācijai: komposts veidojas no organiskiem materiāliem, kurus sadala baktērijas un citi mikroorganismi. Komposts ir ar barības vielām bagāta, augstvērtīga humusa augsne, kas uzlabo dārza augsni un padara to irdenāku. Turklāt tas ir ļoti labs dabisks mēslošanas līdzeklis, jo tas satur svarīgas augiem vajadzīgās barības vielas.