Paraksta līgumu ar Igaunijas pierobežas pašvaldībām - Alūksnes novads

Paraksta līgumu ar Igaunijas pierobežas pašvaldībām

24.decembrī Rūjienā notika svinīga Sadarbības līguma parakstīšana starp 8 Latvijas Republikas un 15 Igaunijas Republikas pierobežas pašvaldībām.

Sadarbības līgums tiek slēgts starp Igaunijas Republikas Valgas, Hummuli, Tōrvas, Helmes, Karksi, Abjas, Saardes, Hāādemeestes, Taheva, Karulas, Mōnistes, Varstu, Rōuge, Haanja un Misso pašvaldībām, un Latvijas Republikas Alūksnes, Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salacgrīvas novadu pašvaldībām par sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā.

Savstarpējā sadarbības līguma noslēgšanas mērķis ir apvienot visas pašvaldības, kuras administratīvā robeža ir arī daļa no Latvijas-Igaunijas Republiku valsts robežas. Šis līgums kalpos kā labs pamats turpmākai sadarbībai visās minētajās jomās, atvieglos sadarbības birokrātiskās procedūras un būs pozitīvs piemērs robežvalstu labai sadarbībai.

eram, ka līgums būs labs pamats, lai īstenotu Igaunijas – Latvijas pārrobežu atbalsta programmas projektus un piesaistītu papildus līdzekļus pierobežas teritorijas attīstībai.

Skip to content