DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2017. GADA 14. DECEMBRĪ - Alūksnes novads

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2017. GADA 14. DECEMBRĪ

 

 

14.12.2017., plkst. 9:45

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par projektu “Sabiedrības centrā kā mājās”.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 08.11.2017. lēmumā Nr.424 “Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem”.
  3. Par līdzekļu izdalīšanu skolēnu pārvadājumu autobusa remontam.
  4. Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 27. jūlija Alūksnes novada domes lēmumā Nr.233 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu”.
  5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumā Nr.100 “Par aizņēmumu investīciju projekta dokumentācijas izstrādei”.
  6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.09.2017. lēmumā Nr.378 “Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
  8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr.178 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
  9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.332 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
Skip to content