Ministrs Kaspars Gerhards Alūksnē atklās industriālo teritoriju - Alūksnes novads

Ministrs Kaspars Gerhards Alūksnē atklās industriālo teritoriju

Alūksnes novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība, kura īstenojusi Latgales programmas projektu un izmantojusi piešķirtos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus uzņēmējdarbības veicināšanai novadā. Piektdien, 15. decembrī, Alūksnes novada pašvaldība parakstīs līgumu ar izsolē uzvarējušo uzņēmumu SIA “LINDEN” par jaunbūvētās industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, nomu uzņēmējdarbības vajadzībām.

 

Svinīgā līguma parakstīšana notiks jaunbūvētajā industriālajā ēkā 15. decembrī pulksten 11.00. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu būt klāt šajā Alūksnes novadam nozīmīgajā notikumā un apskatīt jauno ēku.

 

Alūksnes novada pašvaldības projekta “Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1. kārta” ietvaros ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai tika veikti nozīmīgi un apjomīgi ieguldījumi novada lielākajā industriālajā zonā – Rūpniecības ielas teritorijā Alūksnē, lai tā būtu pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām.

Minētā projekta laikā uzlabota industriālajai zonai pieguļošā ielu infrastruktūra, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu. Jaunizveidotā industriālā teritorija ir aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā industriālā ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpām 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2. Šī teritorija uzņēmējam turpmākai izmantošanai tika nodota izsoles kārtībā.

Lai varētu īstenot šo projektu un izveidot industriālo teritoriju, Alūksnes novada pašvaldība iegādājās zemesgabalu, no pašvaldības budžeta līdzekļiem šim mērķim atvēlot 59743 eiro.

Alūksnes novada pašvaldība projektu īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,37 miljonus eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 1,83 miljoni eiro.

 

 

 

Skip to content