Apē aizvadīts skolotāju apmācību seminārs par energoefektivitāti - Alūksnes novads

Apē aizvadīts skolotāju apmācību seminārs par energoefektivitāti

14. martā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” ietvaros Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās energoefektivitātei veltīts apmācību seminārs skolotājiem.
Pieredzē par šajā projektā veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā ar kolēģiem dalījās skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva.
Viņas iepazīstināja kolēģus ar projekta ietvaros izstrādātajām specializētajām skolēnu darba mapēm, kas sastāv no pētnieciskajiem darbiem, kuri skolēniem, patstāvīgi darbojoties, ļauj izprast nepieciešamību enerģiju lietot atbildīgi.
Darba mapes ir noderīgas arī skolotājiem, jo tajās iespējams smelties idejas, plānojot fizikas, matemātikas, dabas zinību un audzināšanas stundas. Daudzpusīgie materiāli kalpos kā līdzeklis kompetenču pieejas reālā ieviešanā skolas mācību procesā, jo tie būs izmantojami, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāju pieredze liecina, ka skolēniem patīk pētnieciskais process.
Seminārā pārrunāti energomonitoringa ierīces “G-dog” lietošanas laikā gūtie secinājumi. Ar tās palīdzību noskaidrots, ka, piemēram, nomainot vecās apgaismojuma lampas pret LED lampām, ieguvums ir ne tikai labāks apgaismojums, bet arī ekonomija 30% apjomā.
Novadu skolu īpašumā nonāca arī plakāti par energoefektīvu un gudru enerģijas patērēšanu. Plakāti rosina ikvienu cilvēku saprātīgi izturēties pret jebkura veida enerģijas lietošanu.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Skip to content