Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.04.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.04.2018. sēdes darba kārtība

16.04.2018, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 29. kongresā.
3. Par projektu “Ģimene kā vērtība Alūksnes novadā”.
4. Par saistošo noteikumu Nr._2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
6. Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā.
7. Par Ziemeru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumiem.
9. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
10. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
11. Alūksnes novada Sociālā dienesta pārskats par darbu 2017. gadā.

Skip to content