Lai gan ārā ir svelmains karstums, Alūksnē jau šobrīd domā par apkures sezonu - Alūksnes novads

Lai gan ārā ir svelmains karstums, Alūksnē jau šobrīd domā par apkures sezonu

Mums latviešiem ir tāds teiciens “taisi ragavas vasarā, ratus ziemā”. Nedaudz vairāk kā pirms mēneša beidzās apkures sezona, un neraugoties uz šī brīža svelmaino laiku Alūksnes novada pašvaldība domā par iespējām, kā ēkās uzlabot centralizēto siltumapgādi. Kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē “Pienenīte” jau rudenī tiks vērtēti nepieciešamie uzlabojumi esošajā centralizētajā siltumapgādes sistēmā un bērnudārza potenciāls ieviest zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi.

Bērnudārzs ir tā vieta, kurā bērns iegūst pirmās zināšanas, kļūst patstāvīgāks un apgūst saskarsmes prasmes ar citiem. Liela dienas daļa tiek pavadīta iekštelpās, rotaļājoties, veicot dažādus individuālos un grupu darbus, ieturot maltītes, kā arī atpūšoties. Iekštelpu klimats ir būtisks, lai bērns šajās telpās justos ērti un varētu pilnvērtīgi darboties. Vidzemes plānošanas reģiona pilotvieta projektā “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas” (LowTEMP) būs Alūksnes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde “Pienenīte”.

Jau vairāk kā mēnesi katrā grupiņā ir uzstādīti temperatūras un mitruma mērītāji, kā arī viens CO2 mērītājs sporta zālē. Tā ir Alūksnes pilsētas siltumapgādes uzņēmuma A/S “SIMONE” pašu iniciatīva sekot līdzi šiem datiem un tos analizēt. “Mēs kā centralizētās siltumapgādes uzņēmums Alūksnē esam sociāli atbildīgs uzņēmums un esam priecīgi par iespēju piedalīties LowTEMP projektā. Šī gada pavasarī sākām “Pienenīte” telpās ievākt datus, lai tos vēlāk varētu izmantot reālu risinājumu pielietošanai un siltumenerģijas patēriņa samazināšanai. Pašlaik veicam konsultācijas ar pirmsskolas izglītības iestādes vadību par datu monitoringu un to, lai paši tās iemītnieki apjaustu tās ēkā notiekošos procesus,” stāsta A/S “SIMONE” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva stāsta.

Bērnudārzā “Pienenīte” ir septiņas grupas, un tajā mācās ap 140 bērni. Bērnudārza vadītāja Ārija Driņina Vidzemes plānošanas reģionam neslēpj savu prieku par bērnudārzu kā pilotvietu LowTEMP projektā. “Mēs, piedaloties šajā projektā, saskatām iespēju ietaupīt līdzekļus, samazināt enerģijas patēriņu bērnudārza ēkā, un, iespējams, pat ietaupītos līdzekļus izmantot citiem mērķiem.

Tāda pati nostāja ir arī Alūksnes novada pašvaldībai, kas jau LowTEMP projekta sākumā izrādīja lielu interesi piedalīties. “Ja tik tiešām mums izdotos šī projekta ietvaros atrast vēl veidus, kā optimizēt ener-ģijas patēriņu un ietaupīt, tad šie rezultāti noteikti būtu lietderīgi arī citām izglītības iestādēm, to va-dītājiem un apsaimniekotajiem. Turklāt, šis varētu būt pirmais atspēriena punkts, lai izvērtētu atsevišķa speciālista nepieciešamību mūsu novadā, kas varētu apsekot visus mūsu īpašumus un ēkas, ievākt un analizēt enerģijas patēriņa datus, un atbilstoši tiem rast risinājumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu un ietaupītu finanšu līdzekļus,” uzsver Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.

Ņemot vērā A/S “SIMONE” ievāktos datus laikā, kad nav pieslēgta apkure, Vidzemes plānošanas reģions LowTEMP projekta ietvaros jau šī gada rudenī bērnudārza “Pienenīte” telpās testēs bērnudārza potenciālu ieviest zemas temperatūras siltumapgādi.

Par LowTEMP projektu:

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam ietvaros Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm, tostarp Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu un Gulbenes novada domi, īsteno projektu “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam“ ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstu. LowTEMP mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti, veicinot enerģētikas jomā iesaistīto valsts un privātā sektora dalībnieku zināšanas par zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmu plānošanu, uzstādīšanu un pārvaldību. Par projektu „LowTEMP” vairāk lasiet Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

 

Papildu informācija: Līga Puriņa – Purīte, projekta LowTEMP vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, liga.pp@vidzeme.lv; mob.t. +371 29214024

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte@vidzeme.lv, mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv

Skip to content