Notiks seminārs “Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un reģionālā mērogā, starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi” - Alūksnes novads

Notiks seminārs “Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un reģionālā mērogā, starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi”

Skip to content