Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.06.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.06.2018. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA
SĒDE Nr. 6
13.06.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Helēnas ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā.
3. Par darba attiecību izbeigšanu ar I.ŽĪGURI.
4. Par darba attiecību izbeigšanu ar D.BIRKENBERGU.
5. Par darba attiecību izbeigšanu ar I.AIZUPI.
6. Par darba attiecību izbeigšanu ar Ā.DRIŅINU.
7. Par izglītojamo neuzņemšanu Liepnas vidusskolas 10. klasē.
8. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās un vidējā izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu.
9. Par Alūksnes Tūrisma informācijas centru.
10. Informācija par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.02.2015. noteikumos Nr.2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”.
11. Informācija par aptaujas rezultātiem.
SLĒGTĀ DAĻA
12. [..].

Skip to content