Noslēgusies Dēliņkalna skatu torņa būvniecība Jaunlaicenes pagastā

Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā noslēgusies Dēliņkalna skatu torņa būvniecība un tas ir atvērts apmeklētājiem. Šomēnes plānots organizēt arī torņa atklāšanas pasākumu.

Dēliņkalna skatu tornis ir 27 metrus augsts, un tā virsotnē atrodas skatu platforma ar binokli, no kurienes paveras plaša apkārtnes ainava. Tornis ir aprīkots ar apmeklētāju skaitīšanas ierīci. Savukārt pie ceļa, kas ved uz torni, izbūvētas labierīcības apmeklētājiem, izvietots informatīvais stends un izveidots automašīnu stāvlaukums. Alūksnes novada pašvaldība aicina automašīnas atstāt stāvvietā un augšup līdz tornim doties kājām.

Dēliņkalns ir augstākais Alūksnes augstienes paugurs, kura absolūtais augstums pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem sasniedz 271,5 m, relatīvais augstums – vairāk nekā 70 m. No kalna dienvidu nogāzes paveras skaista, mežiem apaugušu pauguru un pļavu mozaīkainava.

Torņa būvniecība notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”.

 Darbus saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veica SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”.  Būvdarbu izmaksas bija 310 995 EUR.

Sagatavojusi: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste