Alūksnes novada Jaunlaicenē notiks Otrie Vispasaules malēniešu svētki - Alūksnes novads

Alūksnes novada Jaunlaicenē notiks Otrie Vispasaules malēniešu svētki

28. jūlijā Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā notiks Otrie Vispasaules malēniešu svētki, kas aicinās pulcēties novadniekus no malu malām, un viesos uzņems ikvienu, kas vēlēsies tuvāk iepazīt malēnieša dvēseli.

Šie svētki notiks jau otro reizi, un malēnieši pasākuma apmeklētājiem ļaus pārliecināties, kā šai pusē dzīve rit atbilstoši teicienam “Malēnietis dzīvo, cepuri kuldams”. Dienas daļā Jaunlaicenes muižas muzejs aicinās uz jaunās pagalma izstādes “Malēnieša raksturs jeb ak prieki, ak luste, ak borģele!” atklāšanu. Izstāde top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un tā ļaus iepazīt malēnieša raksturu ne tikai lasot drukātus materiālus, bet arī pamatot rakstura īpašības ar attiecīgām izdarībām.  Izstādei paredzēts izgatavot divas vella sišanas ierīces, astoņus statīvus un stendus, piecdesmit gaismas maisus, sešus putnus, divus paliktņus Latvijas kontūras formā, divas plintes baļķu šaušanai uz Malēniju, vienu lelli – malēnieti u.c.

Svētku laikā notiks grāmatas “No Apukalna veroties” atvēršana. Tā iecerēta kā sava veida malēniešu valodas mācību līdzeklis – tajā būs apkopoti ap 1000 vārdi, Jaunlaicenes muižas muzeja savāktās anekdotes, rotaļu apraksti un teicieni, kā arī Linarda Laicena stāsti no krājuma “Malienā” literārā un malēniešu valodā, kā arī malēniešu valodas entuziasta, novadpētnieka Aivara Puzuļa stāsti.

Sarunu teltī būs tikšanās un sarunas ar slaveniem malēniešiem, varēs klausīties stāstus par trim novadniekiem jubilāriem – Linardu Laicenu, Jāni Mauliņu, Valentīnu Pelēci.

Par jautrību, muzikālām un deju izrīcībām gādās Alūksnes novada amatierteātri, deju kolektīvi, vokālie ansambļi, pūtēju orķestris, folkloras kopas, notiks amatnieku tirdziņš, meistarklases un malēniešu skaitīšana. Alūksnes un Apes novada fonds organizēs dažādas aktivitātes un arī labdarības bumbu dzīšanas sacensības. Jāpiebilst, ka visas dienas norises būs bez maksas.

Vakara daļā pie malēniešiem ciemosies kurzemnieki un latgalieši. Koncertprogrammā “Lustīgā ziņģu un danču andele” uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces – Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas” (Ināra Kalnarāja, Dace Liepa, Marita Stelmakere, Aina Karele, Vija Āboliņa, Anda Albuže), kurām vārds nav kabatā jāmeklē un enerģijas pilnie latgalieši – jautrā postfolkloras grupa “Rikši” (Ēriks Zeps – balss/akordeons, Ivars Utāns – balss/basģitāra, Madara Broliša – balss/vijole, Mārcis Lipskis – balss/ģitāra/mandolīna un Zane Dukaļska – bubins/balss).  Draiskas dziesmas un apdziedāšana, joku plēšana, braukšana uz tirgu, skatītāju izdancināšana – tas viss sagaida jestrajā koncertprogrammā. Programmas režisors Valdis Pavlovskis, muzikālais vadītājs Ēriks Zeps, producente Ieva Šteinberga.

Savukārt pēc koncerta, vakara noslēgumā uz lustīgu zaļumballi aicinās Alūksnes muzikanti.

Ja gribi redzēt, piedzīvot, dzirdēt, kā Malēniet’s dzīvo cepuri kuldams,
2018. gada 28. jūlijā
dodies uz
II Vispasaules Malēniešu svētkiem
Jaunlaicenē

Jaunlaicenes estrādē

11.00            Svētku iepūšana ikviena dvēselē/Svātku īpouššana  kotra dvieseliê

Piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

13.00            Kā Pontagu ģimenei Malēniešu svētkos gāja/Stuôsts par tû, kuô Pontagîm Malenišu svātkûs guoja

Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” un novada amatierkolektīvu teatralizēts koncerts

19.00            Koncertprogramma “Lustīgā ziņģu un danču andele”/Malenīši viersîs, kuô latgalīši un kurzemnīki uôvijâs

Uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces – Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas”, kurām vārds nav kabatā jāmeklē un enerģijas pilnie latgalieši – jautrā postfolkloras grupa “Rikši”

21.00            Malēniešu Danči /Dancuôšana da reîta gaismai

Muzicēs Zigmārs un Edgars Krūmiņi, Normunds Veļķeris un Arnis Rapa, grupas “Savējie”, “Putukvass”, “Rakari”, “Gunārs un Zane”, “Kruīzs”                   

Sarunu teltī

Īpašas tikšanās, kopīga muzicēšana, tērzēšana par malēniešu dzīvi, sadzīvi un uzdzīvi

12.00            Malēniešu skola/Kū malenīts dūmuô par kūpâ dzeivûošanu ar dīvu i vallu

14.00            Sagaidām viesus! /Gaidam gaškus

Jaunlaicenes muižas muzejā

13.00-16.00     Pagalma izstāde “Malēnieša raksturs jeb ak prieks, ak lustes, ak borģele!” ar apmeklētāju aktīvu piedalīšanos atrakcijās. Varēs sist vellu, nest gaismas maisus, mest žerbiņus, sargāt sālslauku u.c/ uôra drīvele “Malenīša raksturs jeb  ak prîks, ak lustes, ak borģele!”.

Stāsti par trīs novadniekiem, kuri par malēniešiem rakstījuši/ Stuôsti par treîsîm  puisiskîm, kuri glaunus gobalus par malenīšîm rakstija 

13.00   Par Valentīnu Pelēci

14.00   Par  Jāni Mauliņu

15.00   Par  Linardu Laicenu

10.00 – 16.00  jaunās grāmatas  “NO APUKALNA VEROTIES. Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad” tirdzniecība/jaûnuos gruomatas  andeliêšana

Muižas parka teritorijā

11.00           Amatnieku andele, malēniešu Goda grāmatas rakstīšana, malēniešu svēršana, skaitīšana/ Andeliêšanuôs ar vusu, kas muojâ taisîts, pīrakstîšanâs Gūda gruomatâ, malenīšu svieršana un skaitîšana

16.00           Izdaudzināto Profitroļu gatavošanas skola un degustācija/  Varês muôcîtîs kuô taisa profidruoļus  un nûsmeķiêt ar

12.00           Rotaļu dārzs mazajiem malēniešiem/Lustu placis biernaniêm kur dzeivuôtîs

15.00           Labdarības bumbu ķeršana malēniešu gaumē/ Kuô malenīts paleidzîbas bumbas  čarstîs
Sacensību kartes pieejamas Alūksnes un Apes novada fondā
Dārza ielā 8A, tālr. informācijai 28642250

Jaunlaicenes skolas zālē

16.00          Grāmatas “NO APUKALNA VEROTIES” atvēršanas pasākums ar runām, grāmatas dāvināšanu grāmatas veidotājiem, finansētājiem un viesiem/                                      gruomatas vaļâ vieršana,  gerja un gudra runuôšana

Jaunlaicenes tautas namā

17.15            E. Cālīša 3 cēlienu komēdija “ Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra                        “Jumts” iestudējumā/Tejaters, kū taisa jaûnlaicenīši

Ieeja dienas pasākumos bez maksas

Vakara ballē ieeja 3,00 EUR

 

Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content